Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr tospråklige assistenter til kommunale og private barnehager. Styrer kan søke på bakgrunn av barnehagens behov. De tospråklige assistentene skal bidra til at alle barn i barnehagen blir inkluderte i et fellesskap.

Skjema

Her finner dere skjema for å søke om tospråklig assistent:

 

Kriterier

Kommunen kan gi tospråklig assistent til barnehager som har flerspråklige barn med et stort behov for språklig støtte på morsmål eller førstespråk. Barnehager kan også få tospråklig assistent dersom de får inn barn som er nyankommet til Norge eller møter spesielt store språklige, sosiale og kulturelle utfordringer i inkluderingsprosessen.

Ut fra tilgjengelige ressurser blir barnehager tildelt timer per uke i en gitt periode.

 

Kontakt

Barnehagens styrer kan ta kontakt med avdelingsleder for tospråklige assistenter for mer informasjon om tilbudet.