Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Foresatte søker. Barnehagens styrer kan veilede dere.

Kriterier

Følgende kriterier kan utløse kommunens plikt til å tilrettelegge barnehagetilbudet:

  • Barnet har nedsatt funksjonsevne.
  • Det foreligger funksjonshemmende barrierer i barnehagehverdagen.
  • Barnet vil ikke ha nytte av barnehagetilbudet uten kommunal tilrettelegging.

Søknadsprosess

Du kan søke gjennom hele året. Søknadene blir behandlet fortløpende. Dette gjelder også søknader til neste barnehageår. Søknadsskjemaet er to-delt. Foresatte fyller ut del 1, og barnehagen i samarbeid med foresatte fyller ut del 2.

Lover og regler

 

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 

Kontakt

For mer informasjon kan du kontakt styrer i barnets barnehage.

Du kan også kontakte ditt lokale Pedagogisk psykologiske senter (PPS):

Søknad om kommunal tilrettelegging i barnehagen