Gå tilbake til:
Du er her:

Formålet er å bygge ned funksjonshemmende barrierer i barnehagen, slik at barnet kan nyttiggjøre seg barnehagetilbudet. Kommunen skal sikre barnet et egnet, individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Foresatte er formell søker. Barnehagen bistår. Barnehagen utarbeider årlig rapport.

Kriterier

 

  • Barnehagen vurderer tiltak innen det ordinære barnhagetilbudet. 
  • Barnet har nedsatt funksjonsevne. Ikke krav om sakkyndig vurdering, men den nedsatte funksjonsevnen må dokumenteres. 
  • Det foreligger funksjonshemmende barrierer i barnehagehverdagen.
  • Saken opplyses godt.

Søknadsprosess

Du kan søke digitalt via MinID. Trenger du hjelp, kontakt barnehagens styrer.

Du kan søke gjennom hele barnehageåret. Søknadene blir behandlet fortløpende. For søknader til neste barnehageår gjelder følgende: For barn som har vedtak om kommunal tilrettelegging for dette barnehageåret ønsker kommunen ny søknad innen utgangen av mars. For nye barn, innen utgangen av april. Svar vil bli sendt fortløpende, og senest innen utgangen av juni.

Lover og regler

Lov om barnehage § 37 «Barn med nedsatt funksjonsevne»

 

 

Kontakt

For mer informasjon kan du kontakte styrer i barnets barnehage.

Du kan også kontakte ditt lokale Pedagogisk psykologiske senter (PPS):

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Søknad om kommunal tilrettelegging etter Lov om barnehage § 37