Gå tilbake til:
Du er her:

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage kan ha rett til skyss mellom hjem eller avlastning og barnehage de dagene barnet mottar spesialpedagogisk hjelp. Retten til skyss gjelder dersom skyssen mellom hjem og barnehage er spesielt vanskelig.

Kriterier

De fleste barn i barnehage blir brakt og hentet av sine foresatte. Spesialpedagogisk hjelp er en rettighet som barnet har. Dere kan søke om fri skyss dersom det er spesielt vanskelig å bringe barnet til barnehagen.

Søknadsprosess

Dere kan søke kontinuerlig, og søknadene blir behandlet fortløpende. Barnehagens styrer må signere søknaden og slik bekrefte at barnet mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Lover og regler

Personvern

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 

Kontakt

 

Søknadskjema for skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen