Gå tilbake til:
Du er her:

Barn under opplæringspliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Foresatte søker. Barnehagens styrer eller pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan veilede dere. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp.

Kriterier

Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT. Spesialpedagogisk hjelp kan bli gitt i barnehagen, hjemmet eller annen institusjon.

Søknadsprosess

Dere kan søke om spesialpedagogisk hjelp hele året, og søknadene blir behandlet fortløpende. Dette gjelder også søknader til neste barnehageår. Når dere kontakter PPT for å få en sakkyndig vurdering om rett til spesialpedagogisk hjelp, må dere gi samtykke til at barnehagen utarbeider en pedagogisk rapport som dere legger ved henvisningen til PPT.

Lover og regler

Personvern

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontaktinformasjon

  • Styrer i barnets barnehage
  • PPS Sør: (Fana og Ytrebygda)                               53 03 28 80
  • PPS Nord: (Arna og Åsane)                                     55 56 68 85
  • PPS Sentrum: (Bergenhus og Årstad)               55 56 51 40
  • PPS Vest: (Fyllingsdalen og Laksevåg)             53 03 50 00