Gå tilbake til:
Du er her:

Barn under opplæringspliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Foresatte søker. Barnehagens styrer eller pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) bistår. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp.

Formål

  • Spesialpedagogisk hjelp har som hensikt å gi barnet tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring, for eksempel av språklige og sosiale ferdigheter.
  • Barnet skal bli bedre rustet til skolestart.

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn som er bosatt i kommunen. 

Kriterier

  • Barnet må være henvist til PPT.
  • Det må foreligge sakkyndig vurdering fra PPT, der retten til spesialpedagogisk hjelp anbefales. 
  • Spesialpedagogisk hjelp kan bli gitt i barnehagen, i hjemmet eller i annen institusjon.

Søknadsprosess

Når det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT om rett til spesialpedagogisk hjelp kan du søke.

Du søker digitalt via MinId. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte styrer eller PPS. 

Du kan søke om spesialpedagogisk hjelp hele året. Søknadene blir behandlet fortløpende. For søknader til neste barnehageår gjelder følgende: For barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp dette barnehageåret, sendes ny søknad til innen utgangen av mars. For nye barn, innen utgangen av april. Svar vil bli sendt fortløpende og senest innen utgangen av juni.

For søkere fra andre kommuner kan det ikke søkes elektronisk.

For veiledning henvend dere til Etat.spespedtjenester@bergen.kommune.no

 

 

Lover og regler

Lov om barnehage § 31 «Rett til spesialpedagogisk hjelp».

Kontaktinformasjon

Styrer i barnets barnehage

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Søknad om spesialpedagogisk hjelp, Lov om barnehage § 31