Gå tilbake til:
Du er her:

Lavterskeltilbud innebærer at barnehager får rask og relevant hjelp fra PPS (Pedagogisk psykologisk senter) til spørsmål som gjelder barns utvikling.  Målet er å øke kompetansen til de ansatte gjennom veiledning på systemnivå knyttet til grupper av barn eller enkeltbarn.  

Kriterier

  • Barnehagen opplever at de har et behov for veiledning og/eller kompetanseheving.
  • Barnehagen beskriver problemstillingen gjennom skjema.
  • Barnehagen setter av tid til å motta veiledning etter avtale.

 

 

 

Søknadsprosess

  • Det er barnehagens styrer som sender søknadsskjema 
  • Det må innhentes samtykke fra foresatte dersom henvendelsen gjelder enkeltbarn.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til lavterskeltilbud, ta kontakt med PPS i ditt byområde.