Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehager kan få rask og relevant hjelp til spørsmål som gjelder barns utvikling gjennom kommunens Lavterskeltilbud. Målet er å øke kompetansen til de ansatte slik at alle barn får et godt tilbud. Barnehagens styrer sender oppdrag på skjema til Pedagogisk psykologisk senter (PPS).

Kriterier

Ta kontakt med barnehagens styrer dersom dere ønsker Lavterskeltilbud for deres barn. Når henvendelsen gjelder enkeltbarn, skal barnehagen legge ved en beskrivelse og evaluering av tiltakene som allerede er prøvd ut. Dere må samtykke før barnehagen tar kontakt med PPS ved Pedagogisk fagsenter om barnet deres.

Personvern

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 

Lavterskeltilbud