Gå tilbake til:
Du er her:

Offentlig ansatte, fastleger og andre yrkesgrupper som er i kontakt med barn og unge, har en plikt til å melde fra dersom de er bekymret for om barn er utsatt for omsorgssvikt. Privatpersoner kan også sende bekymringsmelding.

Slik sender du bekymringsmelding

Du kan ta kontakt elektronisk, på telefon, personlig oppmøte eller skriftlig. Du kan være anonym hvis du ønsker det.

Klikk her for å sende bekymringsmelding elektronisk

Hvis du vil sende brev, ringe eller henvende deg personlig, kontakt barneverntjenesten der barnet bor:

I tillegg har kommunen en egen barnevernvakt som kan kontaktes ved behov for akutt hjelp eller støtte på kveldstid, i helger og høytider.

Barnevernvakten i Bergen yter også akutthjelp til barn og unge og deres familier.

Alarmtelefon for barn og unge: Tlf 116 111

Send bekymringsmelding elektronisk