Gå tilbake til:
Du er her:

Utekontakten tilbyr en mentorordning for personer som står i ulik grad av en radikaliseringsprosess. Er du bekymret for om noen du kjenner er i en radikaliseringsprosess, så ta kontakt for rådføring. Mentorordningen er et frivillig tiltak der personen fra målgruppen må være åpen for samarbeid.

Mentorordningens målgruppe

Følgende kan være i mentorordningens målgruppe:

  • personer som opplever utenforskap og som tiltrekkes av eller søker tilhørighet i miljøer som aksepterer bruk av vold
  • personer som har returnert fra krigføring i konfliktområder
  • personer som allerede tilhører ekstreme nettverk
  • personer som kommer fra familier der en eller flere familiemedlemmer er del av, eller på vei inn i ekstreme grupperinger
  • Det er ingen aldersgrense 

Hvordan kan vi hjelpe?

En mentor vil forsøke å hjelpe den enkelte ut av utenforskap, og til å bli en integrert del av samfunnet. Ofte handler det om å være en lyttende samtale- og refleksjonspartner over tid, samt å koble på riktig hjelpeapparat og et godt nettverk.

Bergen kommune har utdannet i overkant av 30 mentorer, og flere av dem er ansatt i Utekontakten. Mentorene består av et mangfold når det kommer til kjønn, etnisitet, religion, språk, yrkesbakgrunn og alder. Mange har helse- og sosialfaglig bakgrunn, mens andre har utdanning innen eksempelvis idrett og religion.

Det samarbeides tett med familien og nettverket rundt den enkelte personen, samt instanser som skole, arbeidsgiver, politi, RVTS og barnevern.

Ta kontakt

Er du bekymret for at noen du kjenner er i en radikaliseringsprosess, ta kontakt med Utekontakten for rådføring.

Her er kontaktinformasjon til Utekontakten.

Du kan også ta direkte kontakt med Cecilie Nilsen jobber som avdelingsleder på oppfølgingsavdelingen (DUE) i Utekontakten.

E-post: Cecilie.nilsen@bergenkommune.no

Tlf +47 40903810