Gå tilbake til:
Du er her:

Feltarbeiderne ved Utekontakten oppsøker ungdom 13-25 år på offentlige arenaer og på ulike skoler, både på dagtid, kveld og natt. Formålet er å avdekke hjelpebehov, motivere til endring og sikre den enkelte videre oppfølging. Utekontakten har en god oversikt over gatebildet i Bergen. 

Ta kontakt med oss

Målgruppen er utsatte enkeltungdommer og ungdomsgrupper i alderen 13 til 25 år.

For mer informasjon, eller dersom du vil etterlyse en ungdom du tror oppholder seg i miljøer Utekontakten oppsøker, ta kontakt:

Utekontaktens vakttelefon: 977 40 533

Steinar Skaug  
Tlf. 55 56 86 41
E-post:  steinar.skaug@bergen.kommune.no

Åshild Nielsen
Tlf. 55 56 86 45
E-post:  Ashild.nielsen@bergen.kommune.no

Nyttig innhold