Gå tilbake til:
Du er her:
Vielser i Bergen kommune

Borgerlige vielser i Bergen kommune
I Bergen kommune er ansvaret for gjennomføringen av borgerlige vielser lagt til ordfører, varaordfører og andre vigslere som er oppnevnt av bystyret.

Se bilder fra Forhandlingssalen

Kriterier for å inngå ekteskap

Alle som skal gifte seg må oppfylle vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt og utsteder prøvingsattest.

Ekteskapsloven

Prøvingsattesten bestiller dere hos Folkeregisteret ved deres lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ut, men ikke tidligere enn 4 måneder før giftemålet. Vi gjør oppmerksom på at prøvingsattesten gjelder for 4 måneder og må være gyldig på vielsesdato. Forventet behandlingstid for tildeling av prøvingsattest er minimum to til tre uker.

 Papirer som skal fylles ut hos skatteetaten (prøvingsattest)

Original prøvingsattest sendes til Bergen kommune, Bystyrets kontor, postboks 7700, 5020 Bergen. Originalen kan ikke sendes digitalt.

 

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere må det fylle ut en egenerklæring og forlovererklæring som skal sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest som viser at dere fyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

https://www.skatteetaten.no

Original prøvingsattest må sendes til Bergen kommune v/Bystyrets kontor, postboks 7700, 5020 Bergen eller leveres til Bystyrets kontor, Rådstuplassen 5 når dere har mottatt attesten og senest 14 dager før ønsket vielsesdato.

Når dette er utført kan det bestilles tid for vielse (se bestillingsskjema nedenfor). "Bestill tid for vielse"

Er du i tvil om fremgangsmåte - ta kontakt med Bystyrets kontor.

Tidspunkt for vielsene

Vielsene vil hovedsakelig foregå på fredager mellom klokken 12:00 og 15:00. 

Lørdagsvielser

Følgende lørdager er avsatt for vielser i 2019:

 • 9.         februar
 • 27.      april (fullt)
 • 1.         juni (fullt)
 • 31.      august (fullt)
 • 12.      oktober (fullt)
 • 30.      november

Vielsene på lørdager foregår også mellom klokken 12:00 og 15:00.

Sted for seremonien

Forhandlingssalen i Magistraten, Rådstuplassen 5 benyttes som vigselsrom. Det kan unntaksvis avtales annet sted for vielsen.

Vielser utendørs kan avtales hvis det finnes en innendørs reserveløsning.

 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolket, forlovere og gjester må møte opp ca. 15. minutter før avtalt tid for vielsen. Før vielse finner sted, må brudefolket vise frem gyldig legitimasjon.

Følget vises så inn i vigselsrommet hvor seremonien finner sted. Det skal være to vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Det er avsatt 15 minutter til seremonien. Ved innslag av tekst og/eller musikk må det skje innenfor den oppsatte rammen. Etter at vigsler har erklært brudefolket som rette ektefolk underskrives vigselsboken av brudeparet, vitnene og vigsleren.

Brudeparet mottar en midlertidig vigselsattest.

Original vigselsattest blir tilsendt i posten fra Folkeregisteret.

 Det er lov å ta bilder under seremonien.

Hvem er vigsler i Bergen kommune?

Bergen bystyre vedtok i møte 22.11.2017 at følgende har vigselsrett i Bergen kommune:

 • Ordfører Marte Mjøs Persen
 • Varaordfører Marita Moltu
 • Randi Amundsen
 • Johanne Gillow
 • Lubna Boby Jaffery
 • Hilde Onarheim
 • Britt Nordgreen
 • Harm Christian Tolden
 • Tor Woldseth

Vitner og gyldig legitimasjon

Begge brudefolkene og to myndige vitner må være tilstede under vielsen.

Brudefolkene må vise gyldig legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort med bilde, før vielsen kan gjennomføres på vielsesdagen. For utenlandske statsborgere er kravet gyldig pass. Hvis vilkårene ikke er oppfylt, må vielsen utsettes.

Pris

Brudefolk som ikke har bostedsadresse i Bergen kommune vil bli fakturert for 2500 kr. for vielsen i etterkant

Bestill tid for vielse