Gå tilbake til:
Du er her:

Helsestasjon er et gratistilbud for gravide, barn og unge. Her kan du få råd og veiledning fra blant annet lege, helsesykepleier, jordmor, psykolog og fysioterapeut.  Det finnes eget tilbud for ungdom 13-23 år. Engen helsestasjon har også tilbud til studenter opp til 25 år.

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon for barn 0–5 år er et gratis tilbud for barn og foreldre. 

Ved helsestasjonen kan du få råd, veiledning og svar på spørsmål om ditt barns utvikling, vekst og trivsel.

Alle helsestasjoner har helsesykepleier, jordmor, psykolog og lege. Vi kan også formidle kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barnevern. Helsestasjonen kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonstjenesten tar kontakt etter at du har født eller adoptert et barn, og avtaler tid for hjemmebesøk. Bergen kommune følger nasjonale anbefalinger for oppfølging av barn 0-5 år.

Nyinnflyttet barnefamilie? Finn din helsestasjon på nettsidene til Barne- og familietjenesten i din bydel eller i dette forhåndssøket.

Timeavtaler og skriftlig kommunikasjon skjer i dag på en sikker og enkel måte via HelseNorge.no.  Se neste avsnitt.

Kontakt med helsestasjonen 

Helsestasjonene bruker helsenorge.no til å kommunisere med brukerne. Dette er en enkel og sikker måte å kommunisere på.

Via helsenorge.no kan du be om timeavtaler, avbestille avtaler og sende meldinger på en trygg og enkel måte. Her finner du også mye nyttig informasjon om egen helse og om tjenestene.

Du logger deg på helsenorge.no ved bruk av elektronisk id som f.eks. bankid.

Dersom du ikke er digital, kan du ta kontakt med nærmeste helsestasjon.

Første henvendelse for gravide må gjøres via telefon eller e-post. Les mer i beskrivelsen Jordmor og svangerskapskontroll.