Gå tilbake til:
Du er her:

Helsestasjon er et gratistilbud for gravide, barn og unge. Her kan du få råd og veiledning fra blant annet lege, helsesykepleier, jordmor, psykolog og fysioterapeut.  Det finnes eget tilbud for ungdom 13-23 år. Engen helsestasjon har også tilbud til studenter opp til 25 år.

Helsestasjon for barn 0-5 år

Ved helsestasjonen kan du få råd, veiledning og svar på spørsmål om ditt barns utvikling, vekst og trivsel.

Alle helsestasjoner har helsesykepleier, jordmor, psykolog og lege. Vi kan også formidle kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barnevern. Helsestasjonen kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonstjenesten tar kontakt etter at du har født eller adoptert et barn, og avtaler tid for hjemmebesøk. Bergen kommune følger nasjonale anbefalinger for oppfølging av barn 0-5 år.

Nyinnflyttet barnefamilie? Finn din helsestasjon på nettsidene til Barne- og familietjenesten i din bydel eller i dette forhåndssøket.

Tjenesten er gratis.