Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte, og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Tjenesten arbeider aktivt sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, og skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Ved skolehelsetjenesten jobber helsesykepleiere, som kan henvise til blant andre psykolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten.

Disse kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.  

 

Hvor finner du oss?

Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene. Elever og foresatte kan snakke med helsesykepleier uten avtale på forhånd.

På skolenes egne nettsider finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten lokalt.

Finn din skole her:

Grunnskolen i Bergen 
Videregående skoler

Skolehelsetjenesten tar kontakt med elevene for at de skal få sin rettmessige helseundersøkelse og vaksiner i basisprogrammet. I tillegg kan den enkelte elev og foreldre ta kontakt med skolehelsetjenesten ved behov.

Vaksinasjon i skolehelsetjenesten

Vaksinasjonsprogrammet til skolehelsetjenesten følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. Første vaksinasjon skjer i 1. klasse..

Foresatte for elever under 16 år, vil få skriftlig melding om tidspunktene for vaksinasjoner. På «Mine vaksiner» på Helsenorge.no kan sjekke hvilke vaksiner du eller barnet ditt har fått tidligere.

Skoleelever får tilbud om gratis HPV-vaksine i 7. klasse.
Klikk her for å finne mer informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Les mer om selve vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Foresatte og elever får tilsendt informasjonsbrosjyre om HPV-vaksine, samt eget samtykkeskjema.

Pris

Skolehelsetjenesten er gratis.

Kriteriet for å bruke tilbudet er at du er skoleelev og under 20 år.