Gå tilbake til:
Du er her:

Familie for første gang er et grundig utprøvd tiltak som fra januar 2022 skal tilby tett oppfølging til sårbare førstegangsfødende. En fast familiesykepleier kommer på hjemmebesøk cirka annenhver uke fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet er to år.

Hva går tilbudet ut på?

Tilbudet er rettet mot sårbare førstegangsfødende og deltakelse er frivillig. Det kan for eksempel være mødre som selv har opplevd omsorgssvikt, som har egen erfaring med barnevernstjenesten, som har psykiske vansker eller som lever i et konfliktfylt forhold. Oppfølgingen er manualbasert, men tilpasses behovene til hver enkelt familie. Programmet har som hovedprinsipp å styrke foreldrenes evne til å beskytte og gjøre det beste for sine barn. Mer spesifikt er målet for programmet å:

• Sikre sunne svangerskap

• Fremme barns helse og utvikling

• Forbedre foreldres helse og fremtidige livssituasjon

Slik kan du delta

Dersom du ønsker å delta eller kjenner noen som vil det, kan du kontakte prosjektleder i innføring av Familie for første gang: Iselin Vinnes Bjordal på SMS: 40 81 20 46.