Gå tilbake til:
Du er her:

Barne- og familietjenesten arbeider forebyggende med barn og unges psykiske helse helt fra fosterstadiet opp til voksen alder. Dette er et lavterskeltilbud, der målet er å hjelpe flest mulig tidligst mulig.

Hva gjør Barne- og familietjenesten?

Barn- og familietjenesten har tilbud rettet mot gravide, foreldre/foresatte og barn og ungdom 0-18 år. Det er også tilbud til elever i videregående skole som er over 18 år.

Følgende tilbud finnes: Bergen sentrum, Bergen nord, Bergen sør, og i Bergen vest

 • Samtaler individuelt eller i grupper med gravide, foreldre/foresatte, barn og ungdommer og familier.
 • Samarbeid med andre instanser og faggrupper
 • Hjelp til videre henvisning ved behov for utredning eller lengre oppfølging.
   

Eksempler på tema:

 • Samspillsproblemer (for eksempel barneoppdragelse, konflikter, søvnproblemer, bleieavvenning)
 • Emosjonelle problemer hos barnet eller ungdommen (for eksempel sinne, tristhet, engstelighet og utmattelse)
 • Barnets eller ungdommens følelser og tanker rundt alvorlige hendelser og livskriser (for eksempel foreldres samlivsbrudd, overgrep, dødsfall og mobbing)
 • Bekymringer for barnets eller ungdommens utvikling (for eksempel sosial fungering, spiseproblemer, rus, selvmordstanker og psykose)
 • Gravides vanskelige tanker og følelser i svangerskapet (for eksempel angst og depresjon)
 • Foreldres vanskelige tanker og følelser i barseltiden (for eksempel angst og depresjon)
 • Foreldres vansker som påvirker barnet (for eksempel parforhold og samlivsvansker, utvidet familie, rus og psykisk og somatisk helse)

Tilbud utover dette varierer fra bydel til bydel, snakk med din helsesøster for mer informasjon. Psykologtjenesten er gratis.


Samarbeidspartnere
 

Slik får du hjelp

Gravide og småbarnsforeldre

Ring til nærmeste helsestasjon eller snakk med din jordmor/helsesykepleier for å få time. Du kan også ta kontakt med Barne- og familiehjelpen direkte i ditt byområde.

Ungdommer og foreldre til skolebarn

Snakk med helsesykepleier på din skole eller ta kontakt med helsestasjon for ungdom, Lavterskel kveld, UNG Arena eller kontakt Barne- og familiehjelpen direkte