Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr COS- og ICDP-kurs for å veilede foreldre til et bedre samspill med barna. Kursene er et tilbud til deg som ønsker å bli tryggere i foreldrerollen og få bedre kontakt med barnet ditt.

Hva er COS-kurs?

COS er forkortelse for Circle of Security - trygghetssirkelen. Kurset gir foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet er at barnet ditt får hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer.

COS-kurset er for foreldre med barn mellom ett og seks år. Kurset består av mellom åtte og ti gruppesamlinger. Hver samling tar to timer.

Inntil 10 personer deltar i hver gruppe. Vi oppfordrer begge foreldre til å være med, dersom det er mulig.

Hva er ICDP-kurs?

Gjennom dette kurset lærer du å identifisere deg med barnet, sette deg inn i hans eller hennes følelser og bli mer bevisst på hva som er bra for barnet eller ungdommen. Målet er å styrke din positive opplevelse av barnet og forsterke det følelsesmessige båndet mellom deg og barnet ditt.

Gjennom programmet vil du møte andre foreldre med barn i alder 0-16 år, for å utveksle erfaringer. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger.

Kurset går over åtte treff på to timer, og ledes av to fagpersoner. Det er mellom ti og tolv foreldre i hver gruppe.

I Bergenhus og Årstad er gruppen tilrettelagt for personer med minoritetsbakgrunn.