Gå tilbake til:
Du er her:
Massevis av oppslåtte paraplyer henger i i trær.

Barnehagene i Bergen består av både kommunale og private barnehager, tilsammen 235. Private barnehager eies av enkeltpersoner, foreldrene selv eller ideelle organisasjoner.

Massevis av malte hender rettes inn mot midten av bildet.
Private og kommunale barnehageeiere samarbeider.
Bilde: Pixabay

Bergen kommune har inngått en intensjonsavtale med syv private barnehageeiere og  Private barnehageeieres landsforbund (PBL).  

Barnehageeierne vil: 

  • bidra til en mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn i Bergen 
  • tilrettelegge for et pedagogisk tilbud der det enkelte barn lærer og utvikler seg best mulig 

Samarbeidet omfatter: 

  • saker som bidrar til å utvikle barnehagesektoren 
  • arbeid med tilstrekkelig kapasitet og barnehageplasser i alle bydeler/skolekretser 
  • finansiering og overordnede økonomiske avklaringer for privat sektor

Regnbue laget av klosser
Barnehagene i Bergen er organisert på ulike måter.
Bilde: undefined

Barnehagene i Bergen består av små og store barnehager, friluftsbarnehager, gårdsbarnehager og barnehager med kunst- og kulturprofil. Her er barnehager med utvidet kristen formålsparagraf og helt ordinære barnehager med verdigrunnlag fra både kristen og humanistisk arv og tradisjon, som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn.  

Barnehagene organiseres på ulike måter når det gjelder inndeling i alder og størrelse på barnegruppene. Noen har åpne fleksible arealer hvor gruppene har en base men bytter på å bruke ulike temarom, mens andre har faste avdelinger.  

En vissen løvetann med
I Bergen er det 144 private barnehager og 91 kommunale barnehager.
Bilde: Mona Rasmussen

91 kommunale barnehager

I Bergen er det 91 kommunale barnehager. 
Se oversikt over kommunale barnehager - fordelt på byområder

144 private barnehager

Vi har 144 private barnehager i Bergen. 
Se oversikt over private barnehager - fordelt på byområder

De største barnehageeierne er:

Private barnehageeieres landsforbund (PBL) representerer de små enkeltstående barnehagene i Bergen. 

Fire stabler med mynter og en med mynter i et glass. Alle har en plante oppå
Husk at du får redusert foreldrebetaling hvis du har mer enn ett barn i barnehage.
Bilde: Pixabay

Maksimalpris

Stortinget fastsetter hvert år den høyeste prisen barnehagen kan ta for en barnehageplass. Denne prisen gjelder for alle typer barnehager, uavhengig om barnehagen er privat eller kommunal. Maksimalgrensen for foreldrebetaling finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider om foreldrebetaling.

Kostpenger

Barnehagene kan ta betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Det kan være forskjell i kostpenger i de ulike barnehagene. Kontakt barnehagen din dersom du har spørsmål om dette.

Søskenmoderasjon

Har du mer enn et barn i barnehagen i samme kommune, får du redusert foreldrebetalingen. Dette kalles søskenmoderasjon. Reduksjon for barn nummer to skal være minimum 30 prosent. Fra det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon i foreldrebetalingen.