Gå tilbake til:
Du er her:
To barnehagejenter med hestehale sitter med ryggen til kamera.

Fra august 2022 er maksimalprisen på en heldagsplass kr 3.050 per måned. I tillegg må du betale 280 kroner per måned i matpenger i kommunale barnehager.

 

Pris for en heltidsplass

Maksimalpris for en barnehageplass blir bestemt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Fra august 2022 er maksimalprisen 3050 kroner per måned.

Det betales for 11 måneder i året. Det sendes ikke ut faktura for juli for barn i kommunale barnehager, men husk at det er etterskuddsfakturering slik at faktura for juni har forfall midt i juli. 

Matpenger

Matpenger kommer i tillegg til det du betaler for barnehageplassen. Matpenger utgjør 280 kroner per måned. Beløpet er det samme uavhengig av om du har redusert foreldrebetaling i barnehage.

Private barnehager kan ha andre satser. Kontakt din barnehage dersom du har spørsmål om dette. 

Søskenmoderasjon gir deg redusert foreldrebetaling fra barn nummer to og oppover uavhengig av husholdningens inntekt.

Fra august 2022 kan husholdninger med samlet skattepliktig inntekt under 598 825 kroner for 2-5 åringer og 559 166 kroner for 0-1 åringer søke om redusert foreldrebetaling. Det finnes ulike ordninger for redusert foreldrebetaling i barnehage:

Inntektsmoderasjon som sikrer at foreldrebetalingen maksimalt utgjør 6 % av skattepliktig inntekt.

Gratis kjernetid som innebærer at barn i alderen 2-5 år får 20 timer gratis opphold per uke.

Du kan finne mer informasjon om disse ordningene og om hvordan du går frem for å søke via denne lenken: Redusert foreldrebetaling i barnehage

Det er den som skal motta faktura 100% eller 50%, som må logge på via ID-porten og fyller ut skjema. I skjema angir du hvilke barn det gjelder, om du skal betale hele faktura (100%) eller 50%, om det gjelder plass i SFO eller barnehage og navn på barnehagen eller skolen.

Meldingen blir sendt til og behandlet sentralt i byrådsavdelingen, ikke på den enkelte barnehage eller SFO.

Vi anbefaler at man endrer fakturamottaker slik at det er samsvar mellom fakturamottaker og den som faktisk betaler fakturaen. Den som betaler kan nemlig opprette E-faktura-avtale for den personen som er fakturamottaker. Vedkommende vil da motta fakturaer for alle typer tjenester dette kundenummeret får fra Bergen kommune (f.eks. legevakt, kommunale avgifter, SFO betaling). 

Endre fakturamottaker 

Bergen kommune - Betale regning fra kommunen

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Reglene for oppsigelse av barnehageplass er regulert i Vedtekter for Bergen kommunes barnehager. Reglene gjelder fra det tidspunktet foreldre/foresatte har tatt imot plassen. Barnets foresatte kan si opp plassen med én måneds varsel regnet fra dato til dato.

Det betyr at dersom du sier opp barnehageplassen den 12. i en gitt måned så må du betale for plassen frem til den 12. i neste måned.

Du kan lese mer om oppsigelse av barnehageplass via denne lenken Endre barnehagesøknad, svare på tilbud eller si opp plassen.

Dersom du mottar faktura for den oppsagte plassen for perioden etter at oppsigelsestiden er over, kan det hende at oppsigelsen ikke er blitt korrekt registrert i vårt fagsystem. Du må da ta kontakt med din barnehagestyrer som vil rette opp i feilregistreringen og deretter gi beskjed til Barnehagebetaling om feilen som det må korrigeres for. Det vil så bli laget en kreditnota som utligner det du feilaktig har blitt fakturert for. Du trenger ikke selv å gi beskjed til Barnehagebetaling om dette.

Når du bytter barnehage så innebærer det at du sier opp plassen i den gamle barnehagen og takker ja til en plass i den nye barnehagen. Du må da betale fra det tidspunktet det er avtalt at barnet skal starte. Hvor lenge du må betale for den gamle plassen, avhenger av hvilke regler som gjelder for oppsigelse i den aktuelle barnehagen.

Når du skifter barnehage kan det derfor hende at du i en periode må betale dobbelt, altså at du både må betale for plassen i den nye barnehagen, samtidig som du må betale ut oppsigelsestiden i den gamle barnehagen.  For kommunale barnehager er oppsigelsestiden 1 måned fra dato til dato. Se forøvrig også "Jeg har sagt opp plassen i barnehage, men har likevel mottatt en faktura".

Private barnehager kan ha andre regler. Kontakt din private barnehage dersom du er usikker på hvilke regler som gjelder for den barnehagen.

Regelen om betaling ut oppsigelsestiden gjelder ikke dersom du skifter plass fra én kommunal barnehage til en annen kommunal barnehage. Da betaler du bare frem til sluttdato i den gamle barnehagen, og fra startdato i den nye barnehagen. Du vil i et slikt tilfelle få to fakturaer for to barnehageplasser (hvis du har skiftet i løpet av måneden), men betalingen vil da ikke være dobbelt, men fordelt på de dagene ditt barn har tilbrakt i henholdsvis gammel og ny barnehage.

 

Kommunale barnehageplasser blir fakturert etterskuddsvis. Det betyr at fakturaen blir sendt ut på slutten av måneden med betalingsfrist i midten av den påfølgende måneden.

Dessverre kan det av og til oppstå feil i våre systemer. Hvor du må henvende deg når feil har oppstått avhenger av hva slags type feil det dreier seg om.

Dersom du har blitt fakturert for en feil plasstype eller at det er en feil i start- eller stoppdato,  kan det hende at ditt barn ligger feilregistrert i vårt fagsystem. Da må du ta kontakt med din barnehagestyrer. Det er barnehagestyrer som vedlikeholder informasjon om hvilken plasstype ditt barn har, og når barnet har startet eller sluttet. Barnehagestyrer vil korrigere plasstypen og/eller start- og stoppdato i systemet, og deretter sende beskjed til Barnehagebetaling om hvilket beløp som må korrigeres. Du trenger ikke selv å sende melding til Barnehagebetaling om dette.

Dersom fakturaen skulle vært delt mellom deg og en annen, eller i sin helhet sendt til en annen mottaker, må du benytte skjemaet for endring av fakturamottaker som du finner via lenken: Endre fakturamottaker     

Mer informasjon finner du under i avsnittet "Endring og av fakturamottaker og deling av faktura".

 

Hvis feilen gjelder plasstype eller feil i start- eller stoppdato, så er svaret ja. For å unngå purringer senere er det viktig at du betaler det beløpet som står på den mottatte fakturaen. Feilen vil bli korrigert på neste faktura og da komme som et fradrag eller et tillegg. Summen av de 2 fakturaene sett under ett vil dermed være korrekt.

I det tilfellet hvor ditt barn ikke lenger går i barnehage og du dermed ikke kommer til å motta flere barnehagefakturaer, så vil det lages og sendes ut en kreditnota som utligner det feilfakturerte beløpet. Med mindre du har barn med plass i SFO  som du fortsatt vil bli fakturert for, trenger du da ikke å betale den mottatte fakturaen.

Hvis feilen gjelder moderasjoner så vil fremgangsmåten bli avtalt med Barnehagebetaling. Avhengig av det beløpet feilen utgjør vil fremgangsmåten enten være som over, eller så vil det blir laget en kreditnota som du kan trekke fra ved betaling av den mottatte fakturaen.

Hvis feilen gjelder feil fakturamottaker vil fakturaen bli kreditert helt eller delvis, og ny faktura eller delt faktura bli sendt til rett mottaker ved neste fakturering. Vær oppmerksom på at den neste fakturaen til rett mottaker da også vil inneholde det som skulle ha vært fakturert måneden før.

Søknad om moderasjon gjelder fra måneden etter at søknaden er sendt inn. Det betyr at hvis du sendte inn din søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage i samme måned som du har mottatt faktura for, så vil du først se den reduserte foreldrebetalingen/gratis kjernetid i barnehage på neste måneds faktura.

Dersom du har en avtale med egen bank om digital betaling, vil du ikke motta fakturaen i brevpost, men i egen nettbank. Du kan også finne oversikt over dine fakturaer på Min side (du finner lenke øverst til høyre).

Dersom du ikke har mottatt faktura, kan det skyldes at ditt barn eller foresatte ikke er riktig registrert i vårt fagsystem. Du må da kontakte din barnehage for å sjekke at barnet ditt faktisk er registrert med plass i fagsystemet.

Barnehagen vil korrigere dataene i fagsystemet, og feilen vil bli korrigert ved neste fakturering. 

 

 

Endre fakturamottaker