Gå tilbake til:
Du er her:

Før barnet begynner i barnehagen, skal du legge frem en erklæring om barnets helse. En helseerklæring gir viktig dokumentasjon til barnehagen og bidrar til at forholdene kan legges til rette for barnet. 

Kontakt barnehagen for å få skjema for erklæring om barnets helse

Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foreldre (Lov om barnehager § 50). 

Mange private barnehager har utarbeidet eget skjema for erklæring om barnets helse. Ta kontakt med barnehagen din for å få skjemaet.