Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr tospråklige assistenter til kommunale og private barnehager. Styrer kan søke på bakgrunn av barnehagens behov. De tospråklige assistentene skal bidra til at alle barn i barnehagen blir inkludert i et fellesskap.

Søknadsskjema

Her finner dere skjema for å søke om tospråklig assistent:

 

Kriterier

Kommunen kan gi tospråklig assistent til barnehager som har flerspråklige barn med et stort behov for språklig støtte på morsmål eller førstespråk. 

Barnehager kan også få tospråklig assistent dersom de får inn barn som er nyankommet til Norge eller møter spesielt store språklige, sosiale og kulturelle utfordringer i inkluderingsprosessen.

Ut fra tilgjengelige ressurser blir barnehager tildelt timer per uke i en gitt periode.

Kontakt

Kontaktperson: Erle Sellevåg
Erle.Sellevag@bergen.kommune.no

Tlf: 40812387

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett