Gå tilbake til:
Du er her:
PxHere

Bergen kommune tilbyr tospråklige assistenter til kommunale og private barnehager. Styrer kan søke på bakgrunn av barnehagens behov. De tospråklige assistentene skal bidra til at alle barn i barnehagen blir inkludert i et fellesskap.

Her finner dere søknadsskjema for å søke om tospråklig assistent.

Søknaden sendes til:
Etat for barnehage
Postboks 7700
5020 Bergen

 

Kommunen kan gi tospråklig assistent til barnehager som har flerspråklige barn med et stort behov for språklig støtte på morsmål eller førstespråk. 

Barnehager kan også få tospråklig assistent dersom de får inn barn som er nyankommet til Norge eller møter spesielt store språklige, sosiale og kulturelle utfordringer i inkluderingsprosessen.

Ut fra tilgjengelige ressurser blir barnehager tildelt timer per uke i en gitt periode.

Barnehagene blir tildelt tospråklig assistent etter søknad.  Tildeling for kommende barnehageår,  sendes barnehagene i juni. Etat for barnehage vurderer fortløpende ut fra disponible ressurser dersom nye behov skulle oppstå i løpet av samme periode.

Kontaktperson: 

Ida Pugerud, migrasjonspedagog 
Telefon Ida Pugerud: 408 09 444
E-post: etat.barnehage@bergen.kommune.no 

Etat for barnehage, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett        

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett