Gå tilbake til:
Du er her:

Formålet er å bygge ned funksjonshemmende barrierer i barnehagen, slik at barnet kan nyttiggjøre seg barnehagetilbudet. Kommunen skal sikre barnet et egnet, individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Søknader mottatt etter 1. juni vil få forlenget behandlingstid på grunn av stor saksmengde. 

 

  • Barnehagen vurderer tiltak innen det ordinære barnhagetilbudet. 
  • Barnet har nedsatt funksjonsevne. Ikke krav om sakkyndig vurdering, men den nedsatte funksjonsevnen må dokumenteres. 
  • Det foreligger funksjonshemmende barrierer i barnehagehverdagen.
  • Saken opplyses godt.

Du kan søke digitalt via MinID. Trenger du hjelp, kontakt barnehagens styrer.

Du kan søke gjennom hele barnehageåret. Søknadene blir behandlet fortløpende. For søknader til neste barnehageår gjelder følgende: For barn som har vedtak om kommunal tilrettelegging for dette barnehageåret ønsker kommunen ny søknad innen utgangen av mars. For nye barn, innen utgangen av april. Svar vil bli sendt fortløpende, og senest innen utgangen av juni.

Lov om barnehage § 37 «Barn med nedsatt funksjonsevne»

 

 

For mer informasjon kan du kontakte styrer i barnets barnehage.

Du kan også kontakte ditt lokale Pedagogisk psykologiske senter (PPS):

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Her finner du skjema for rapportering etter tildelte midler §37 i barnehageloven.

Skjema rapportering tildelte midler

 

Søknad om kommunal tilrettelegging etter Lov om barnehage § 37