Gå tilbake til:
Du er her:

Henvendelsesskjema for bistand fra Team Skyfritt ligger som standardtekst i Bk360.

Individsak 

  • Sakstype: Elevsak/Barnehagebarn (Tilgangsgruppe “Ingen”, unntatt offentlighet)
  • Bruk saksfrase “Team Skyfritt henvendelse - individ”
  • Mottaker: Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). 
  • Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Team Skyfritt henvendelse - individ".

Les mer om å sette inn standardtekst fra Bk360 her.

NB: Husk også at samtykke skal innhentes fra foresatte og fra elever over 15 år.

Systemsak

  • Sakstype: Sak (Tilgangsgruppe “Ingen”, unntatt offentlighet". Ikke elevsak/barnehagebarn)
  • Mottaker: Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse)
  • Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Team Skyfritt henvendelse - system".