Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett vurderer søknadar om å tilpasse skulebygg for elevar med funksjonsnedsetting saman med Etat for bygg og eiendom. Skulane må gi beskjed, dersom dei har fått eller vil få nye elevar frå skulestart hausten 2022 som krev at bygget blir spesielt tilpassa.

Søknaden med dei nødvendige omtale av behov for tilpassing sendar du til på til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett på e-post: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no. Hugs å merke søknaden med saksnummer.

Prosedyre søknad om tilpassing av skulebygg for elevar med funksjonsnedsetting.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.