Gå tilbake til:
Du er her:

*Med/uten døgnbemanning.  
*Kommunal sørvisytelse 
*Hjelp til praktisk bistand person,helsetjenester,praktisk bistand  husholdningsoppgaver (betalingstjeneste).  
*Felles aktiviteter i samråd med beboerne
Personalet: helsefaglig utdanning eller annen fagutdanning, i tillegg til assistenter.

Følgende kriterier gjelder:

  • Søker må være fylt 18 år og ha dokumentert diagnose utviklingshemming.
  • Søker må ha bodd i Bergen det siste året i henhold til folkeregisteret.
  • Søker må være uten egnet bolig.
  • Utenlandske statsborgere må være innvilget asyl/opphold på humanitært grunnlag eller gitt varig oppholdsrett for å kunne bli godkjent.

 

Etat for tjenester til utviklingshemmede som har tildelingsrett til kommunale boliger i bofellesskap for utviklingshemmede. 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. 

Ved boligtildeling inngår du husleiekontrakt med Etat for boligforvaltning og betaler husleie til denne etaten.

I vedtak om boligtildeling vil du få nødvendig informasjon om hvordan du går fram.

 

Vi foretrekker at du søker elektronisk. Da bruker du den blå knappen under. 

Vi bruker samme skjema for flere beslektede tjenester. Skjemaet benevnes “Pleie- og omsorgstjenester”.

Her finner du søknadsskjema som brukes ved manuell utfylling:

For manuell utfylling(word): Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester

 

 

Søk elektronisk om pleie og omsorgstjenester