Gå tilbake til:
Du er her:

En heis vil gi beboerne økt livskvalitet og mulighet til å bli boende hjemme lenger. Det er mulig å søke om lån og tilskudd til etterinstallering av heis. 

Hvordan få lån og tilskudd til heis i eneboliger og rekkehus?

Du kan søke lån og tilskudd til nødvendige tilpasninger i hjemmet på grunn av redusert funksjonsevne. Du kan kontakte Boligetaten som vil hjelpe deg med søknaden.

Du må søke elektronisk på dette skjemaet: Søknad om startlån

Du finner også nyttig informasjon her: Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentralen

Hvordan få lån og tilskudd til heis i flerbolighus?

Husbanken kan gi lån og tilskudd til etterinstallering av heis i flerbolighus på tre etasjer eller mer. Tilskuddsdelen kan maksimalt være opp til 50 prosent av beregnet kostnad.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema: Tilskudd til heis fra Husbanken

Hvordan går du frem?

Ønsker du heis i bygget ditt kan du kontakte styret direkte eller ta det opp på felles møter. Det er styrets ansvar å gi et tilstrekkelig svar på hvorfor de eventuelt ikke skal utrede muligheten. Et samlet styre bør uansett stå bak avgjørelsen. Dersom styret ønsker å gå videre med prosessen er det anbefalt at de enten tar kontakt med boligbyggelag eller annen rådgiver. Der vil de få videre informasjon om hvordan de bør gå frem.

Mer om prosessen kan dere lese hos Norges boligbyggelags landsforbund.