Gå tilbake til:
Du er her:

Bor du i et boligselskap uten heis, da vil du finne nyttig informasjon på denne siden.  

En heis vil gi beboerne økt livskvalitet og mulighet til å bli boende hjemme lenger. Det er mulig å søke om lån og tilskudd fra Husbanken. Dere kan også søke om tilskudd fra NAV.

Ønsker du etterinstallert heis i bygget der du bor?

Ønsker du heis i bygget ditt kan du kontakte styret direkte eller ta det opp på felles møter. Det er styrets ansvar å gi et tilstrekkelig svar på hvorfor de eventuelt ikke skal utrede muligheten. Et samlet styre bør uansett stå bak avgjørelsen. Dersom styret ønsker å gå videre med prosessen er det anbefalt at de enten tar kontakt med boligbyggelag eller annen rådgiver. Der vil de få videre informasjon om hvordan de bør gå frem.

Mer om prosessen kan dere lese her: https://www.nbbl.no/heis

Kriterier for lån og tilskudd

Lån og tilskudd til etterinstallasjon av heis blir gitt til flerbolighus på tre etasjer eller mer.

Tilskuddsdelen kan maksimalt være opp til 50 prosent av beregnet kostnad.