Gå tilbake til:
Du er her:

Bor du i et boligselskap uten  heis, da vil du finne nyttig informasjon på denne siden.  

En heis vil gi beboerne økt livskvalitet og mulighet til å bli boende hjemme lenger. Det er mulig å søke om lån- og tilskudd fra Husbanken, samt tilskudd fra NAV.

Hvordan gå frem dersom du ønsker at det blir etterinstallert heis i bygget der du bor?

Ide om heis: som beboer kan du kontakte styret direkte eller ta det opp på felles møter. Det er styrets ansvar å gi et tilstrekkelig svar på hvorfor man eventuelt ikke skal utrede muligheten. Et samlet styre bør uansett stå bak avgjørelsen. Dersom styret ønsker å gå videre med prosessen anbefales det at de enten tar kontakt med boligbyggelag eller annen rådgiver, for videre informasjon om hvordan de bør gå frem.

Mer om prosessen kan dere lese her: https://www.nbbl.no/heis

Kriterier for lån og tilskudd

Lån og tilskudd til etterinstallasjon av heis gis til flerbolighus på tre etasjer eller mer.

Tilskuddsdelen kan maksimalt være opp til 50% av beregnet kostnaden.