Gå tilbake til:
Du er her:
grilling

Her er brannvesenets tips for trygg bruk av grill.

 

 

 

Gode råd for grilling

 • All grilling skal foregå utendørs.
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 • Ha rikelig mengder med vann og førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

Engangsgrill/kullgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
 • Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk. Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Helst i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Er det ingen grillkasse i nærområdet må du ta med engangsgrillen hjem, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i søppelet.

Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt.
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.