Gå tilbake til:
Du er her:
hytte

Alle hytter og fritidsboliger skal ha røykvarsler og brannslokkingsutstyr. Husk å sjekke at batteriet i røykvarsleren virker. 

Røykvarsler og slokkeutstyr

Det skal være brannalarmanlegg eller røykvarsler(e) i alle boliger, hytter og fritidseiendommer. Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje og den skal høres på alle soverom og oppholdsrom, også når dørene er lukket. Sjekk at batteriet i røykvarsleren fungerer hver gang du kommer på hytten og ha gjerne med deg et reservebatteri. Pass på at røykvarsleren er riktig montert i taket.

I likhet med røykvarsler er også brannslokningsutstyr påbudt i fritidsbolig. Kontroller at slokkemiddel som brannslange eller brannslokkeapparat er lett tilgjengelig. Sjekk trykkmåleren og snu brannslokkingsapparatet opp ned et par ganger i året, om du har pulverapparat. Slokkeapparater må kontrolleres jevnlig.

Rømningsvei

Pass på at alle oppholdsrom har uhindret rømming til det fri. På vinterstid med mye snø er det derfor viktig å passe på at man ikke bare graver seg inn i hytten, men også sørger for å grave rømningsveier ut.

Fyr trygt

Fyr med passe mengder tørr ved og god trekk. Ikke bruk brennbare væsker til opptenning. Ikke sett ut asken utenfor hytteveggen. Kjøl den ned i en brannsikker bøtte med lokk, plassert på fast plate eller steinhelle og i god avstand fra hytten.

Obligatorisk feiing

Alle hytteskorsteiner skal etter ny forskrift om brannforebygging, feies på lik linje med hus. Kommunen avgjør når og hvor ofte. Hytteeier har meldeplikt til det lokale brannvesenet vedrørende tilstand på pipe og fyringsanlegg, samt om det har blitt installert nytt ildsted.

Om du oppdager skorsteinsbrann, steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld, og eventuell røykutvikling ved etasjeskiller og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inn til skorsteinen.

Levende lys

Forlat aldri et rom med levende lys og pass på at du ikke sovner fra lys. Bruk bare brannsikre lysestaker som tåler at lyset brenner ned uten at dette får konsekvenser. Levende lys må ikke komme i nærheten av ting som kan brenne, så vær derfor spesielt oppmerksom på avstand til gardiner og andre tekstiler om du lufter gjennom vindu.

Klær til tørk

Dekk ikke til varmekilder og ikke tørk klær rett på ovn eller peis. Pass på at klær som henger til tørk i nærheten av varmekilder er hengt skikkelig fast slik at de ikke kan gli ned eller blir hengende for tett innpå varmekilden.

Propan

Lekkasje i propanutstyr og slanger kan føre til brann- og eksplosjonsfare. Sjekk derfor jevnlig propanutstyr, slanger og koblinger. En god metode er å bruke såpevann for å søke etter lekkasjer. Koble gjerne fra slangen til gassbeholderen om natten og når du forlater hytten. Om du kjenner gasslukt må du ikke tenne eller slå på noe som kan utløse gnister, som for eksempel en lysbryter. Luft først godt ut og finn så eventuelle lekkasjer.