Gå tilbake til:
Du er her:
havnebåter

Det er viktig at sikkerheten ivaretas når mange fritidsbåter legger til i indre del av Vågen. Alle båtførere må følge fortøyningsplanen for Bergen havn. Dersom en brann skulle oppstå er det viktig at det blir fortøyet slik at båter har mulighet til å slippe ut.

Sikkerhetsregler

 • Førtøyningsplan skal følges
 • Det skal alltid være minst en båtbredde i lengderetningen mellom hver rekke av båter
 • I aktuelle hoper skal det alltid være åpen "gate" midt i hopen
 • Studer fortøyningsplanen og merk deg hvor brannpostene er plassert

 

Unngå brann

 • Ha alltid røykvarsler ombord i båter der det skal overnattes
 • Ha alltid hensiktsmessig slokkeutstyr ombord
 • Steng alltid hovedventil på propananlegget etter bruk
 • Sørg for at det teknisk utstyret er i god stand til enhver tid. Pass på å tørke opp søl av brannfarlig væske umiddelbart

 

Om det brenner

 • Redd mennesker i fare og ring 110 for å varsle brannvesenet
 • Prøv å slokke brannen
 • Fjern båter som ligger rundt den brennende båten