Gå tilbake til:
Du er her:
Oljeovner som denne blir det forbud mot å bruke fra 2020.

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke mineralolje, det vil si fossil fyringsolje eller parafin, til oppvarming av boliger og bygg.

Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den.

Nærmere om forbudet

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming.

Unntak

Følgende bygninger er unntatt fra forskriften:

  • fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet
  • bygninger hvor hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter
  • driftsbygninger i landbruket frem til 1. januar 2025
  • sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling frem til 1. januar 2025

Unntatt fra bestemmelsene i forskriften er også bruk av mineralolje i fjernvarmeanlegg med nominell termisk effekt fra og med 1 MW.

Utfyllende informasjon om unntakene finner du i veileder til forskriften.

Økonomisk støtte

Du kan søke Bergen kommune om vrakpant for utskifting av oljefyrte ildsteder, inkludert kombinerte ildsteder.

Frem til 1. januar 2020 kan du søke Enova om støtte til en rekke ulike tiltak, blant annet fjerning av oljetank og oljefyrt ildsted.

Oppfølging og kontroll

Eier og bruker av fyringsanlegget har ansvar for å følge forskriften. Kommunen fører tilsyn med at forbudet overholdes.

Hva gjør jeg med oljetanken?

Har du en oljetank på eiendommen? Denne må du melde inn til Bergen brannvesen. Brannvesenet må ha oversikt over hvor alle oljetanker er i tilfelle lekkasje og forurensning. Registreringen er gratis.