Gå tilbake til:
Du er her:
Tilsyn

Under tilsyn gir brannveset informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din. Vi sjekker ildsted, røykrør, skorstein, brannvarsling, slokkeutstyr og oppbevaring av brannfarlig vare. I tillegg sjekker vi fremkommelighet i rømningsveiene. 

Varsel per SMS eller brev?

Har du mottatt varsel om tilsyn fra brannvesenet per SMS eller brev?

Sjekk at varselet kommer fra et trygt nummer.

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Bruk telefonnummeret som er oppgitt i varselet.

Hvor går vi tilsyn?

Bergen brannvesen utfører tilsyn i Bergen og Samnanger kommuner.

For at vi skal kunne gjennomføre tilsynet, må du eller en stedfortreder være tilstede.

Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID-kort fra Bergen brannvesen.

For å motta tjenesten må du ha registrert ildsted

Du må ha registrert ildstedet ditt for å motta tjenesten. Har du ikke mottatt varsel fra oss kan det være at ditt ildsted ikke er registrert. Da må du melde fra. Det gjelder også dersom du har installert et nytt ildsted.