Gå tilbake til:
Du er her:
Feier Bergen brannvesen

Feie- og tilsynsordningen i Bergen ble vedtatt i Bystyret i 2017. Ordningen beskriver hvordan feie- og tilsynstjenestene skal utføres i kommunen og er blant annet basert på en omfattende risikokartlegging. Her får du vite mer om hva det innebærer i praksis for deg som innbygger.

Brannrisikoen er basert på statistikk over skorsteinsbranner i perioden 2010-2015. Den viser at stålskorstein gir den laveste risikoen for brann, elementskorstein middels risiko og teglskorstein høyest risiko.

Ildsted med flytende eller gassformig brensel gir lavest risiko for brann. Rentbrennende ildsted med fast brensel gir middels risiko, og ikke rentbrennende ildsted med fast brensel gir den høyeste risikoen.

Det er høyest risiko for skorsteinsbrann i et ikke-rentbrennende ildsted som er tilknyttet en teglsteinskorstein. 

Hvor ofte brannvesenet kommer på tilsyn er i tillegg avhengig av hvilken bolig du bor i og hvilken bebyggelse det er rundt boligen. Som eksempel er eneboliger, tomannsboliger og rekkehus blant de med lavere risiko. Fritidsboliger og boligblokker er kategorisert med middels risiko, mens 1890-gårder, kommunale boliger, bofelleskap og omsorgsboliger er blant de med høyere risiko.

Tett bebyggelse, og særlig tett trehusbebyggelse, gir høy spredningsfare og medfører høyere risiko enn spredt bebyggelse. 

Brannvesenet opplever ofte utfordringer med bomturer og stengte dører ved feiing eller tilsyn. Det er viktig for brannsikkerheten at feiing og tilsyn gjennomføres som planlagt. Har vi varslet at vi kommer og du ikke er hjemme uten å ha meldt fra om dette, bruker vi ressurser på rene bomturer. Vi må også planlegge og utføre oppdraget på nytt. I disse tilfellene blir eier blir belastet med et tilleggsgebyr.

For mange passer det ikke å være hjemme og vente på feieren på dagtid. Derfor tilbyr vi å komme på ettermiddag og kveld for de som ønsker det. For å dekke inn merkostnadene brannvesenet får ved å utføre arbeid på ettermiddag- og kveldstid må det betales et tilleggsgebyr.

Målet med feie- og tilsynsordningen er å styrke det brannforebyggende arbeidet gjennom risikobaserte, tidsriktige og samfunnseffektive feie- og tilsynstjenester. Endringene fra den forrige ordningentar hensyn til resultat fra en stor brukerundersøkelse i 2016. Her fikk 35 000 boligeiere mulighet til å komme med sitt syn på varsling og gjennomføring av feiing og tilsyn i private boliger.