Gå tilbake til:
Du er her:
Feier Bergen brannvesen

Feie- og tilsynsordningen i Bergen ble vedtatt i Bystyret i 2017. Ordningen beskriver hvordan feie- og tilsynstjenestene skal utføres i kommunen og er blant annet basert på en omfattende risikokartlegging. Her får du vite mer om hva det innebærer i praksis for deg som innbygger.

Du betaler for det du får

Tidligere betalte alle som har ildsted og skorstein lik pris for feie- og tilsynstjenestene, og brannvesenet utførte feiing og tilsyn minimum hvert fjerde år. Nå bruker vi ressursene der risikoen for brann er størst.

Har vi kartlagt at ditt ildsted og skorstein har en høy risiko for brann, vil vi komme oftere for å feie skorsteinen og føre tilsyn med fyringsanlegget, og du må betale en høyere pris. Har vi kartlagt en lav brannrisiko på ditt fyringsanlegg, behøver vi ikke komme så ofte på besøk, og prisen blir tilsvarende lavere.

Dette bestemmer brannrisikoen i ditt fyringsanlegg

Brannrisikoen er basert på statistikk over skorsteinsbranner i perioden 2010-2015. Den viser at stålskorstein gir den laveste risikoen for brann, elementskorstein middels risiko og teglskorstein høyest risiko.

Ildsted med flytende eller gassformig brensel gir lavest risiko for brann. Rentbrennende ildsted med fast brensel gir middels risiko, og ikke rentbrennende ildsted med fast brensel gir den høyeste risikoen.

Det er høyest risiko for skorsteinsbrann i et ikke-rentbrennende ildsted som er tilknyttet en teglsteinskorstein. 

Type bolig har også betydning for brannrisiko

Hvor ofte brannvesenet kommer på tilsyn er i tillegg avhengig av hvilken bolig du bor i og hvilken bebyggelse det er rundt boligen. Som eksempel er eneboliger, tomannsboliger og rekkehus blant de med lavere risiko. Fritidsboliger og boligblokker er kategorisert med middels risiko, mens 1890-gårder, kommunale boliger, bofelleskap og omsorgsboliger er blant de med høyere risiko.

Tett bebyggelse, og særlig tett trehusbebyggelse, gir høy spredningsfare og medfører høyere risiko enn spredt bebyggelse. 

Bomturer vil kunne koste deg

Brannvesenet opplever ofte utfordringer med bomturer og stengte dører ved feiing eller tilsyn. Det er viktig for brannsikkerheten at feiing og tilsyn gjennomføres som planlagt. Har vi varslet at vi kommer og du ikke er hjemme uten å ha meldt fra om dette, bruker vi ressurser på rene bomturer. Vi må også planlegge og utføre oppdraget på nytt. I disse tilfellene blir eier blir belastet med et tilleggsgebyr.

Vi kommer også på ettermiddag og kveldstid

For mange passer det ikke å være hjemme og vente på feieren på dagtid. Derfor tilbyr vi å komme på ettermiddag og kveld for de som ønsker det. For å dekke inn merkostnadene brannvesenet får ved å utføre arbeid på ettermiddag- og kveldstid må det betales et tilleggsgebyr.

Vi har hørt på deg!

Målet med feie- og tilsynsordningen er å styrke det brannforebyggende arbeidet gjennom risikobaserte, tidsriktige og samfunnseffektive feie- og tilsynstjenester. Endringene fra den forrige ordningentar hensyn til resultat fra en stor brukerundersøkelse i 2016. Her fikk 35 000 boligeiere mulighet til å komme med sitt syn på varsling og gjennomføring av feiing og tilsyn i private boliger.