Gå tilbake til:
Du er her:
Hytte

Eiere av fritidsboliger må sende inn egenmelding med opplysninger om fritidsbolig.

1. januar 2016 trådte ny forskrift om brannforebygging i kraft. Dette innebærer at fritidsboliger skal omfattes av feie- og tilsynstjenester og at regelverket til brannsikkerhet vil være lik som for helårsboliger.