Gå tilbake til:
Du er her:
Fyring

Fyrer du riktig, unngår du brann. I tillegg ivaretar du miljøet og sparer penger. Fyrer du med lite trekk og mye ved skaper du mindre varme, samt mye sot og forurensing. Rått brensel og lite trekk  danner beksot i skorsteinen. Beksoten kan i verste fall ta fyr og  føre til skorsteinsbrann. 

Bruk tørr og ren ved

Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som fuktig ved, og gir lite sot i ildsted og skorstein. Det er viktig at det kun fyres med ren ved i et rentbrennende ildsted. All annen type brensel kan skade ildstedet.

Det må aldri fyres med malte eller trykkimpregnert materiale. Disse materialene gir fra seg svært giftige gasser når det blir brent, og etterlater seg tungmetaller i asken. Det vil også kunne skade både ildstedet og skorsteinen. Ikke bruk vrakved fra sjøen som brensel. Den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning.

Peiskubber som kjøpes i butikken er i de fleste tilfeller bare beregnet på åpne peiser. Å bruke en slik kubbe i et lukket ildsted kan skade ildstedet. En god regel er at dersom det ikke fremkommer på forpakningen at kubben kan brukes i lukket ildsted, må den ikke brukes.

Riktig trekk

Det trengs mye luft til god forbrenning. I tette hus med mekanisk eller balansert ventilasjon uten direkte friskluftstilførsel til ildstedet, må kanskje en dør eller et vindu i rommet settes på gløtt i opptenningsperioden.

Når det er god varme i ildstedet kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det er en haug med glør, før du legger i ny ved. Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.

Topp-ned fyring

Har du et moderne rentbrennende ildsted, tenn fra toppen av veden. Bålet bør bestå av tørre vedkubber nederst, en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Da reduserer du partikkelutslippet fra skorsteinen. I tillegg får du utnyttet veden langt mer effektivt og det gir mindre aske og sot.

Toppmontering

Toppmontering av røykrør gir mange fordeler:

  • Større effekt, følgelig mer miljøvennig
  • Mer skånsom mot skorstein
  • Lettere å begrense skorsteinstrekken
  • Enklere rengjøring av røykrør
  • Enklere utskiftning av fremtidige ildsteder