Gå tilbake til:
Du er her:
Nytt ildsted

Vrakpanten er et tilskudd på 5000 kroner, som innbyggere i Bergen kommune kan søke for å skifte ut et eldre ikke-rentbrennende ildsted. Dette bidrar til bedre luftkvalitet og økt brannsikkerhet. Bystyret bevilget 50 millioner kroner ekstra (2017) til ordningen, som fortsatt er tilgjengelig.

Hvem kan få vrakpant?

  • Du som har et ildsted som ikke er rentbrennende, kan søke (ildsteder som åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved- og koksovner installert før 1998).
  • Ordningen gjelder i hele Bergen kommune.
  • Tilbudet gjelder kun for søkere som har skiftet ut ildstedet sitt etter 1. august 2017.

Hvordan går du frem?

  • Du bruker det elektroniske skjemaet «Søknad om vrakpant».
  • Du må bytte ut ildstedet før du søker vrakpant og sende inn dokumentasjonen sammen med søknaden.
  • Brannvesenet gjennomfører tilsyn innen to år for å verifisere utskiftningen.
  • Fyll ut skjemaet "Søknad om vrakpant". Husk å oppgi om du bytter til rentbrennende ildsted, rentbrennende peisinnsats, varmepumpe, fjernvarme eller solcellepanel.

Dokumentasjon som skal sendes sammen med søknaden er:

  • Pantebevis for utskiftet og innlevert ildsted
  • Kontrollerklæring signert av kvalifisert montør (ved montering av nytt ildsted). Kvalifisert kontrollør kan være faglært murer, ildstedsmontør/kontrollør med minimum nivå 2 fra Norsk Varmes bransjeskole.
  • Dokumentasjon og kvittering på ny miljøvennlig oppvarming (ved montering av varmepumpe, solcellepanel eller fjernvarme).

Det er ikke mulig å ettersende dokumentasjon. Hvis du ikke har dokumentasjonen elektronisk og ikke har tilgang til scanner, kan du kan ta bilde av dokumentasjonen med mobiltelefon og legge ved. Husk at dokumentene må kunne leses.

Har du utfordringer med å logge inn via MinID, og du ikke har andre som kan hjelpe, kan du ta med deg BankID og få hjelp hos Innbyggerservice i Kaigaten 4. Husk også å ta med all dokumentasjon på utskiftning.

"Melding om installasjon av ildsted" inngår automatisk i søknaden om vrakpant - og du behøver dermed ikke sende en ekstra melding om dette til brannvesenet.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om vrakpantordningen kan du kontakte Innbyggerservice (telefon: 55 56 55 56). Du kan også bestille digital veiledning hos Innbyggerservice.

De som ikke bor i Bergen kommune, men eier bolig her, vil ikke kunne logge seg inn på søknadsskjema med MinId, siden skjemaet foreløpig kun er knyttet opp mot folkeregisteret i Bergen.

De det gjelder må kontakte Innbyggerservice for hjelp til registrering og innsending av søknadsskjema.

 

Søke om vrakpant