Gå tilbake til:
Du er her:
110 Vest

110 Vest har mottak av automatiske brannalarmer fra virksomheter, næringseiendommer, offentlige bygg, institusjoner og privat boliger i tett trehusbebyggelsen i Bergen. Dette omfatter alarm fra brannalarm-, gassalarm- og sprinkler-anlegg, samt teknisk alarm fra nøkkelboks.

Hva er alarmtilknytning til 110-sentralen?

Hvis en bygning er tilkoblet 110-sentralen, blir brannvesenet automatisk varslet hvis en alarm utløses. Alarmtilknytning til 110-sentralen sikrer rask utrykning hvis et uhell finner sted. De fleste moderne brannalarmanlegg lar seg koble til 110-sentralen. Det du trenger da er en sender tilkoblet 110-sentralen og en nøkkelboks som gir oss tilgang til bygget utenom åpningstider.

Slik søker du alarmtilknytning til 110-sentralen

Fyll ut søknadsskjemaet om alarmtilknytning til 110-sentralen nedenfor. Før du søker må du dobbeltsjekke at du oppfyller kravene for alarmtilknytning.

 

Krav til søker

Dette er kravene du som søker må oppfylle for å kvalifisere til alarmtilknytning til 110-sentralen:

 • Det skal være plassert en nøkkelboks på utsiden av bygget som er tilkoblet brannalarmen med nøkler/adgangskort til dørene i bygget. I nøkkelboksen legges hovednøkler til bygget slik at brannvesenet kan låse seg inn, og dermed unngå å skade dører for å komme seg inn i bygget.
 • Alarmsender tilkoblet brannsentralen fra AddSecure skal bestilles av servicefirmaet.
 • Orienteringsplan ved siden av brannsentralen skal henge lett tilgjengelig for mannskapet vårt.
 • Det skal være godkjent merking av sentral, orienteringsplan, sprinkler og nødutganger.
 • Det skal foreligge serviceavtale for brannalarmanlegg og eventuelt sprinkleranlegg.
 • Dokumentet «Unngå unødig utrykning» må henge ved brannsentral.
 • Glass og «prøvepinne» til manuelle meldere skal være tilgjengelig i dokumentasjonsskapet ved brannsentralen.

Kontrakt og kontraktsvilkår

Etter at du har sendt inn søknaden, så leser du gjennom og godkjenner kontrakt for tilknytning til 110-sentralen sammen med kontraktsvilkårene.

 •  Kontrakt for tilknytning til 110-sentralen finner du i linken nedenfor: 

https://www.bergen.kommune.no/skjema/Info.aspx?ShortName=BK123-BRANN-110sentralen

 • Kontraktsvilkår finner du i PDF-filen nedenfor:
 

Priser

Prisene for alarmtilknytning til 110-sentralen forandrer seg fra år til år.

Prisene for 2021 er:

 • Engangsbeløp for tilknytning er 4 095 kroner ekskl. mva.
 • Årlig beløp for objekt inntil 1 000 m² er 4 686 kroner ekskl. mva.
 • Årlig beløp for objekt over 1 000 m² er 8 528 kroner ekskl. mva.
 • Utrykning til unødig alarm i Bergen og Lillesotra er 8 884 kroner ekskl. mva. per utrykning.

Kontaktinformasjon

Når søknadsskjemaet er utfylt og alle kravene er oppfylt, så avtales tidspunkt for tilknytning enten ved å kontakte Kariann Helland Johannessen på tlf. 95 89 41 31 eller ved å sende en e-post til alarmkunder@bergen.kommune.no.

Dette skal gjøres i god tid før ønsket dato for alarmtilknytning. Siste frist er dagen før ønsket alarmtilknytning.

Kontrakt for tilknytning til 110-sentralen Bergen brannvesen