Gå tilbake til:
Du er her:
110 Vest

110 Vest har mottak av automatiske brannalarmer fra virksomheter, næringseiendommer, offentlige bygg, institusjoner og privat boliger i tett trehusbebyggelsen i Bergen. Dette omfatter alarm fra brannalarm-, gassalarm- og sprinkler-anlegg, samt teknisk alarm fra nøkkelboks.

Hva er alarmtilknytning til 110-sentralen?

Hvis en bygning er tilkoblet 110-sentralen, blir brannvesenet automatisk varslet hvis en alarm utløses. Alarmtilknytning til 110-sentralen sikrer rask utrykning hvis et uhell finner sted. De fleste moderne brannalarmanlegg lar seg koble til 110-sentralen. Det du trenger da er en sender tilkoblet 110-sentralen og en nøkkelboks som gir oss tilgang til bygget utenom åpningstider.

Slik søker du alarmtilknytning til 110-sentralen

Fyll ut søknadsskjemaet om alarmtilknytning til 110-sentralen nedenfor. Før du søker må du dobbeltsjekke at du oppfyller kravene for alarmtilknytning.

 

Krav til søker

Dette er kravene du som søker må oppfylle for å kvalifisere til alarmtilknytning til 110-sentralen:

 • Det skal være plassert en nøkkelboks på utsiden av bygget som er tilkoblet brannalarmen med nøkler/adgangskort til dørene i bygget. I nøkkelboksen legges hovednøkler til bygget slik at brannvesenet kan låse seg inn, og dermed unngå å skade dører for å komme seg inn i bygget.
 • Alarmsender tilkoblet brannsentralen fra AddSecure skal bestilles av servicefirmaet.
 • Orienteringsplan ved siden av brannsentralen skal henge lett tilgjengelig for mannskapet vårt.
 • Det skal være godkjent merking av sentral, orienteringsplan, sprinkler og nødutganger.
 • Det skal foreligge serviceavtale for brannalarmanlegg og eventuelt sprinkleranlegg.
 • Dokumentet «Unngå unødig utrykning» må henge ved brannsentral.
 • Glass og «prøvepinne» til manuelle meldere skal være tilgjengelig i dokumentasjonsskapet ved brannsentralen.

Kontrakt og kontraktsvilkår

Etter at du har sendt inn søknaden, så leser du gjennom og godkjenner kontrakt for tilknytning til 110-sentralen sammen med kontraktsvilkårene.

 •  Kontrakt for tilknytning til 110-sentralen finner du i linken nedenfor: 

https://www.bergen.kommune.no/skjema/Info.aspx?ShortName=BK123-BRANN-110sentralen

 • Kontraktsvilkår finner du i PDF-filen nedenfor:
 

Priser

Prisene for alarmtilknytning til 110-sentralen forandrer seg fra år til år.

Prisene for 2021 er:

 • Engangsbeløp for tilknytning er 4 095 kroner ekskl. mva
 • Årlig beløp for objekt inntil 1 000 m² er 4 686 kroner ekskl. mva
 • Årlig beløp for objekt over 1 000 m² er 8 528 kroner ekskl. mva
 • Utrykning til unødig alarm i Bergen og Lillesotra er 8 884 kroner ekskl. mva. per utrykning

Prisendringer fra 2021 til 2024

Fra 2021 til 2024 vil det bli justeringer på prismodellen for tilknytning for automatiske brannalarmer. Prisene skal tilpasses markedsprisen for tjenesten, og prismodellen skal forenkles, slik at du som kunde har bedre oversikt over kostnadene.

Endringen iverksettes fra og med 2021, og blir gjort over flere år slik at man unngår et større sprang i kostnadene. Endringen vil innebære følgende:

 • Bygg inntil 1000 m2 får 10 % økning i årlig beløp frem til 2024
 • Bygg over 1000 m2 får 2% økning i årlig beløp frem til 2024
 • Fra og med 2024 vil det ikke lengre gis rabatt for flere anlegg på samme eier
 • Anlegg med rabatt vil få en gradvis reduksjon av rabatten frem mot 2024. Eksempel:
  • En kunde med 40% rabatt på et anlegg vil få 30% i 2021, 20% i 2022, 10% i 2023 og ingen rabatt i 2024
 • Årlig kostnad for teknisk alarmanlegg utgår
 • Engangsbeløp for oppkobling reduseres med 40% til 4095, for 2021

Har du spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med Kariann Helland Johannessen.

Kontaktinformasjon

Når søknadsskjemaet er utfylt og alle kravene er oppfylt, så avtales tidspunkt for tilknytning enten ved å kontakte Kariann Helland Johannessen på tlf. 95 89 41 31 eller ved å sende en e-post til alarmkunder@bergen.kommune.no.

Dette skal gjøres i god tid før ønsket dato for alarmtilknytning. Siste frist er dagen før ønsket alarmtilknytning.

Kontrakt for tilknytning til 110-sentralen Bergen brannvesen