Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen byarkiv oppbevarer og betjener arkivmateriale fra kommunal virksomhet og fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Bergen. Du kan be om innsyn i våre arkiver.

Offentlige arkiver

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak i lov. Er dokumentet unntatt fra offentlighet, skal kommunen vurdere om det likevel skal gis helt eller delvis innsyn (merinnsyn).

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Bergen Byarkiv utfører normalt ikke omfattende arkivundersøkelser, men finner frem aktuelt arkivmateriale som du kan gjennomgå på lesesalen vår.

Innsyn i dokumenter til og fra Bergen kommune de siste to månedene, bestiller du fra den offentlige journalen.

Personlig informasjon, partsinnsyn

Alle har rett til å se opplysninger som gjelder seg selv. Familiemedlemmer eller andre har kun rett til innsyn i personsensitive opplysninger om andre dersom det vises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder. Du bør vise til lovhjemmel for kravet dersom du ber om innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet.

Forespørsler om personlig dokumentasjon fra helseetat, barnevernstjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), sosialtjeneste eller lignende skal om mulig rettes til det aktuelle kontor.

Henvendelser til byarkivet må sendes i brevpost og kopi av legitimasjon legges ved. Du skal ikke sende sensitiv informasjon i epost eller i bestillingsskjema.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring
Last ned protokoll i open document spreadsheet (.ods)
Last ned protokoll i Excel (.xlsx)

Pris

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men unntak finnes. Dette vil du få informasjon om i det enkelte innsynskrav.

Kontakt

Bergen byarkiv
Besøksadresse: Kalfarveien 82 – Vi holder åpent fra 09.00 til 15.00.
Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.
Ring oss 55 56 62 83
Send oss en e-post
Finn frem

Bestill arkivsak