Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen byarkiv oppbevarer og betjener arkivmateriale fra kommunal virksomhet og fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Bergen. Du kan be om innsyn i våre arkiver.

Offentlige arkiver

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak i lov. Er dokumentet unntatt fra offentlighet, skal kommunen vurdere om det likevel skal gis helt eller delvis innsyn (merinnsyn).

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Bergen Byarkiv utfører normalt ikke omfattende arkivundersøkelser, men finner frem aktuelt arkivmateriale som du kan gjennomgå på lesesalen vår.

Innsyn i dokumenter til og fra Bergen kommune de siste to månedene, bestiller du fra den offentlige journalen.

Personlig informasjon, partsinnsyn

Alle har rett til å se opplysninger som gjelder seg selv. Familiemedlemmer eller andre har kun rett til innsyn i personsensitive opplysninger om andre dersom det vises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder. Du bør vise til lovhjemmel for kravet dersom du ber om innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet.

Forespørsler om personlig dokumentasjon fra helseetat, barnevernstjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), sosialtjeneste eller lignende skal om mulig rettes til det aktuelle kontor.

Henvendelser til byarkivet må sendes i brevpost og kopi av legitimasjon legges ved. Du skal ikke sende sensitiv informasjon i epost eller i bestillingsskjema.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Pris

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men unntak finnes. Dette vil du få informasjon om i det enkelte innsynskrav.

Kontakt

Bergen byarkiv
Besøksadresse: Kalfarveien 82 – Vi holder åpent fra 09.00 til 15.00.
Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.
Ring oss 55 56 62 83
Send oss en e-post
Finn frem

Bestill arkivsak