Gå tilbake til:
Du er her:
bilde viser en tolkesituasjon

Fremmøtetolking er tradisjonelt den mest vanlige formen for tolking. Det er den mest brukte formen og det er også den metoden som egner seg best til å få frem alle sider av en sak i kommunikasjonen mellom to parter.

Tolketjenestens oppgave

Tolketjenesten skal sikre at personer som ikke har gode nok ferdigheter i norsk, skal ha tilgang til kommunale tjenester på lik linje med norskspråklige. 

Tolketjenesten dekker de aller fleste språk som blir snakket i Bergen, og nye tolker blir rekruttert etter behov. 

Slik bestiller du tolk

Du bestiller tolk fortrinnsvis per telefon. Eventuelt kan du bestille via elektronisk bestillingsskjema eller e-post. Ved bestilling av tolk på kort varsel, må du ringe dette nummeret: 55 56 79 05.

Ved bestilling trenger vi følgende informasjon:

  • Språk
  • Dato og tidspunkt
  • Fremmøtested
  • Kontaktperson med telefonnummer
  • Tema/oppdragets innhold
  • Antall avtaler

Vi bekrefter bestillingen med et bestillingsnummer eller referansenummer. Dette nummeret kan du henvise til dersom du ønsker å bestille samme tolk ved nytt oppdrag.

Avbestillinger må skje senest 24 timer før oppdraget skal finne sted, ellers blir oppdraget belastet med minstesats.

Hvem kan bestille tolketjenester?

Tolketjenesten betjener i første instans kommunale tjenester, der tolk er nødvendig for å kunne sikre innbyggere som ikke behersker norsk likeverdige tjenester.

Vi tilbyr også tolketjenester til andre kommuner, offentlige etater, personer med offentlige verv og bedrifter.

Privatpersoner har begrenset tilgang, og kan bestille følgende tjenester fra Tolketjenesten:

  1. Oversettelse av dokumenter.
  2. Tolk for å kunne avlegge teoriprøve hos Bergen trafikkstasjon.

Tolketjenesten tilbyr ikke tolking til privatpersoner utover dette.

Se prisliste på tolketjenester samt prioriteringsoversikt på tolkeoppdrag.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Bredalsmarken 15/17
5006 Bergen

E-post:
tolketjenesten@bergen.kommune.no

Telefon:
55 56 79 05 fra klokken 08.30 til 14.30.
Telefonen er stengt mellom klokken 11.30 og 12.30.

NØDNUMMER for bestilling av tolk utenom arbeidstid: 55 56 78 15 (Bergen kommunes vaktsentral) 

Bestilling av muntlig tolketjeneste