Gå tilbake til:
Du er her:

Rekruttering av tolker baserer seg på etterspørsel. Hvilke språk som er aktuelle ved rekruttering av timetolker, kan variere fra år til år.

Tolketjenesten i Bergen kommune

Tolketjenesten skal dekke behovet for tolketjenester i Bergen kommune. I tillegg selger vi tjenester til andre offentlige tjenestesteder (kommuner, statlige og fylkeskommunale instanser) og private (enkeltpersoner, firmaer, advokater og leger).

Oppdrag kan være tolking eller oversettelser.

Hvem kan søke jobb som timetolk?

Ønsker du å søke arbeid som tolk, anbefaler vi at du først kvalifiserer deg til å bli opppført i Nasjonalt tolkeregister. Mer informasjon om registeret og kvalifiseringsmuligheter for tolker finner du her: https://www.tolkeportalen.no/

Tolketjenestens interne rekrutteringstest er forbeholdt tilfeller der vi har behov for tolk i et språk som det ikke finnes kvalifiserte tolker i.

Tolker må undertegne taushetsplikt og følge etiske retningslinger for tolker.

Søknad om jobb som timetolk