Gå tilbake til:
Du er her:

Rekruttering av tolker baserer seg på etterspørsel. Hvilke språk som er aktuelle ved rekruttering av timetolker, kan variere fra år til år.

Tolketjenesten i Bergen kommune

Tolketjenesten skal dekke behovet for tolketjenester i Bergen kommune. I tillegg selger vi tjenester til andre offentlige tjenestesteder (kommuner, statlige og fylkeskommunale instanser) og private (enkeltpersoner, firmaer, advokater og leger).

Oppdrag kan være tolking eller oversettelser.

Hvem kan søke jobb som timetolk?

Tolketjenesten ansetter kun kvalifiserte tolker. Dette betyr at du er kvalifisert på minst nivå E i Nasjonalt Tolkeregister. Du kan lese mer om kvalifisering på OsloMet sine nettsider.

Mer informasjon om de forskjellige kvalifikasjonskategorier og om tolking i offentlig sektor finner du på IMDi sine nettsider.

Mer informasjon om registeret for tolker finner du her: https://www.tolkeregisteret.no/

Tolker må undertegne taushetsplikt og følge etiske retningslinger for tolker.

Søknad om arbeid som timelønnet tolk