Gå tilbake til:
Du er her:
Telefontolking foto Charles Lindberg

Telefontolking kan være et alternativ ved beskjeder og samtaler.

Slik bestiller du tolk

Du bestiller tolk fortrinnsvis per telefon. Eventuelt kan du bestille via elektronisk bestillingsskjema eller e-post. Ved bestilling av tolk på kort varsel, må du ringe dette nummeret: 55 56 79 05.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Bredalsmarken 15/17
5006 Bergen

E-post:
tolketjenesten@bergen.kommune.no

Telefon:
55567905 - fra klokken 08.30 til klokken 14.30.
Telefonen er stengt mellom klokken 11.30 og 12.30.

NØDNUMMER for bestilling av tolk utenom arbeidstid: 55 56 78 15 (Bergen kommunes vaktsentral). 

Ved bestilling trenger vi følgende informasjon

 • Språk
 • Dato og tidspunkt
 • Fremmøtested
 • Kontaktperson med telefonnummer
 • Tema/oppdragets innhold
 • Antall avtaler

Vi bekrefter bestillingen med et bestillings-/referansenummer. Dette nummeret kan du henvise til dersom du ønsker å bestille samme tolk ved nytt oppdrag.

Avbestillinger må skje senest 24 timer før oppdraget skal finne sted, ellers blir oppdraget belastet med minstesats.

Hvem kan bestille tolketjenester?

Tolketjenesten betjener i første instans kommunale tjenester, der tolk er nødvendig for å kunne sikre innbyggere som ikke behersker norsk likeverdige tjenester.

Vi tilbyr også tolketjenester til andre kommuner, offentlige etater, personer med offentlige verv og bedrifter.

Privatpersoner har begrenset tilgang, og kan bestille følgende tjenester fra Tolketjenesten:

 1. Oversettelse av dokumenter.
 2. Tolk for å kunne avlegge teoriprøve hos Bergen trafikkstasjon.

Tolketjenesten tilbyr ikke tolking til privatpersoner utover dette.

Se vedlagt prisliste på tolketjenester samt prioriteringsoversikt på tolkeoppdrag.

Pris

Priser for Tolketjenesten fra 1. januar 2019


Timesats for tolking og reiser

Tolking

 • vanlige arbeidsdager:
  • mellom klokken 06.00 og klokken 17.00               619,00 kroner 
  • mellom klokken 17.00 og klokken 21.00               921,00 kroner 
   • mellom klokken 21.00 og klokken 06.00      1241,00 kroner 
  • Minste sats (1,5 timer)                                                  921,00 kroner 
 • telefontolking: minste sats (1,5 timer)                         921,00 kroner 
 • helge/høytidsdager og Påskeaften, samt etter klokken 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag           1241,00 kroner

Reise- og ventetid blir fakturert med samme timesats som tolking.

 • Reiseutgifter (kommer i tillegg): 
  • tolking innenfor kommunen: bussutgifter eller eventuelt kilometersats. 
  • tolking utenfor kommunen: dokumenterte reiseutgifter og andre utgifter etter kommunens reiseregulativ.

Skriftlig oversettelse (pr. A4 ark): (300 ord)        1005,00 kroner
Tolking hos advokat, i retten, hos politi og UDI:  832,00 kroner
følger justisdepartementets salærforskrift (per time)

Tolking hos Bergen trafikkstasjon (teoriprøve) per oppdrag: (klienten betaler)
                                                                                                 1276,00 kroner
Prisene er eksklusive moms.

 

Bestilling av muntlig tolketjeneste