Gå tilbake til:
Du er her:
Bumerket til Innolaben i Bergen kommune
Innolab er en fysisk møteplass og knutepunkt for  idéarbeid i kommunen om innovasjon og digitalisering på alle områder. Målet er å skape en enklere vei for gode idéer og forslag til forbedringer inn til kommunen. Sitter du på en idé? Innovasjonslaben kobler deg og ideen din med de rette fagfolkene.

Hva skal Innolab være?

Innovasjonslaben i Bergen kommune kobler alle med gode idéer om hvordan kommunen kan utvikle seg med dem som kan sette tankene ut i live.

Byrådet vedtok å etablere Innovasjonslaben 4. mai 2017 i forbindelse med behandlingen av saken «Digitalisering og innovasjon i Bergen kommune 2017-2020».

Innovasjonslaben er en del av Seksjon digitalisering og innovasjon i Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom. Laben skal drive frem arbeidet med innovasjon i Bergen kommune.

Målet med laboratoriet er at det skal bistå med tilgang på tilgjengelig infrastruktur og bidra til samhandling på tvers av sektorene i kommunen.

Senteret skal medvirke til at det blir skapt en kultur for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune. Det nye senteret skal også være en samarbeidspartner for eksterne aktører som har konkrete ideer til digitaliseringsprosjekter i kommunen.

Hvem kan bruke Innolaben?

Innovasjonslaben (Innolab) er tilgjengelig for alle som trenger et arbeidsrom i noen timer.

Innovasjonslaben har tilholdssted i Rosenkrantzgt 3, 2 etg. Rommet er forbeholdt dem som ønsker å bidra til at Bergen kommune blir enda bedre i fremtiden, ved å eksperimentere og ta i bruk ny teknologi og nye måter å jobbe på. Rommet er formet for å gi idéer utviklingskraft ved å jobbe tverrfaglig. De beste idéene kan bli prøvd ut i kommunen.

Praktisk informasjon

Innolab er inndelt i fire arbeidsstasjoner. Moduler i rommet er flyttbare. Rommet kan formes etter behov og faglig innhold. Rommet kan leies som det er og benyttes med eller uten fasilitator. Det er behovet som styrer innholdet og Innolabs leder Kjersti Eiken kan tilrettelegge et opplegg om du ønsker det.

Du leier det enklest ved å sende en henvendelse pr mail til kjersti.eiken@bergen.kommune.no. Åpningstider: 08:00 – 16:00

Det er ikke resepsjon tilknyttet rommet. Meld fra i forkant om du vil ta en tur innom for å se hva du kan benytte rommet til.

Samlingssted for innovatørnettverket

Innolab vil være det naturlige samlingsstedet for medlemmer av innovatørnettverket. Dette nettverket fokuserer spesielt på digitalisering og innovasjon og inkluderer ansatte, innbyggere, næringslivet og akademia som har et brennende engasjement for byen og kommunen sin.

Kom med din idé

Sitter du på en idé om hvordan kommunen kan fornye og forbedre tjenestene våre? Innovasjonslaben kobler deg og ideen din med de rette fagfolkene.

 

Hvem kan komme med forslag?

Alle som har en god idé til hvordan vi i kommunen kan utvikle og forbedre tjenestene våre, er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi ønsker at både næringslivet, akademia, offentlige etater, frivillige lag og organisasjoner, egne ansatte og selvsagt innbyggere kan utfordre oss på hvordan vi løser oppgavene våre – og hvordan vi kan gjøre det bedre.

Hva skjer med idéene?

Innolab skal koble de gode idéene mot de rette aktørene i kommunen gjennom et eget innovatørnettverk. Nettverket vil ha jevnlige møter med Innolaben og Næringsseksjonen for å gå gjennom idéene som kommer inn og se om dette er noe som kan prøves ut i kommunen. Uansett hva som skjer med idéen din, vil du få tilbakemelding fra oss på hva vi syntes om den og om vi går videre med den.

Bergen kommune behandler alle innkomne idéer konfidensielt.

Innovatørnettverk i kommunen

 

Innovatørnettverket fokuserer spesielt på digitalisering og innovasjon i kommunen. Det er et åpent nettverk for ansatte, innbyggere, næringslivet og akademia som har et brennende engasjement for byen og kommunen sin.

Innovatørnettverket fungerer som et sparringsnettverk for dem som har en god idé og ønsker hjelp til idéforbedring. Sparringspartnere er spesielt engasjerte personer som ønsker å være med å samle og utvikle Bergen kommunes innovasjonsevne.

Nettverket har sitt tilholdssted i Innovasjonslaben – Innolab i Rosenkrantzgaten 3, 2 etg.

Innovatørnettverket er satt sammen av tre dimensjoner:

Ledere i kommunen

  • En gruppe ledere i kommunen med mandat og myndighet til å ta eierskap for at en idé kan bli testet ut i kommunen. 

Ansatte i kommunen

  • En gruppe ansatte som er fremoverlente og liker endring som byr på sin kompetanse og sine idéer i nettverket både eksternt og internt. 

Næringsliv og akademia

  • Næringslivsaktører kan gi innsikt i hva som allerede finnes eller er i utvikling i markedet slik at idéer kan få muligheten til å bli kommersialisert utenfor kommunen. Akademia, med både forskningsressurser, undervisere og studenter, kan bringe inn nye dimensjoner og hente forsknings- og utviklingsmateriale for eget bruk.

Kontakt

Prosjektleder for Innolab, Kjersti Haukeland Eiken.

Send oss din idé!