Gå tilbake til:
Du er her:
kurs i akuttmedisin

 

Kurs i Akuttmedisin for leger, sykepleiere og annet legevaktpersonell.  Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin med til sammen 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs til videre- og etterutdanningen.

Vi planlegger kurs 20.-21.april 2022. Påmelding via deltager.no: 

https://www.deltager.no/BK/event/akuttmedisinkurs_april_2022_20042022

Den enkelte deltager betaler kursavgiften selv, og må ta kontakt med sin arbeidsgiver for eventuell refusjon. Kursavgiften til akuttmedisinkurset og nettkurset refunderes av hjemkommunen. For deltagere fra Bergen kommune, send en mail til mailto:legevakten@bergen.kommune.no så har vi en dialog i etterkant når det gjelder refusjon av kursavgiftene. Fastleger får ikke praksiskompensasjon for fravær fra sin fastlegejobb. 

 

 

 

 • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen
 • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes
 • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter
 • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater
 • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner
 • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinske teamet og i den akuttmedisinske kjeden

Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin med til sammen 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen.

Før kurset må du ha gjennomført nettbasert kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell.  Se lenke til nettkurs nedenfor:

Påmelding til nettkurs i akuttmedisin her 

Du logger deg på øverst i høyre hjørne. For å få kursbevis må du betale 250,-. Ta med kursbevis ved fremmøte på det praktiske kurset. Kursavgiften til akuttmedisinkurset og nettkurset refunderes av hjemkommunen.

Dag 1

 • 0800-0900 Velkommen. Info om kurs. Samarbeid i den akuttmedisinske kjede. Forelesning
 • 0915-1045 Nedsatt bevissthet. Multitraume og traumeundersøkelse. Forelesning/demo
 • 1100-1145 Ferdighetstrening i grupper
 • 1145-1215 Lunsj
 • 1215-1300 Ferdighetstrening i grupper
 • 1300-1310 Pause
 • 1310-1355 Ferdighetstrening i grupper
 • 1355-1415 Kaffepause
 • 1415-1500 Ferdighetstrening i grupper
 • 1500-1510 Pause
 • 1510-1555 Ferdighetstrening i grupper

Dag 2

 • 0800-0845 Brystsmerter
 • 0845-0930 Akutt sykt barn
 • 0930-0945 Pause
 • 0945-1030 Scenarietrening i grupper
 • 1030-1040 Pause
 • 1040-1125 Scenarietrening i grupper
 • 1125-1200 Lunsj
 • 1200-1245 Scenarietrening i grupper
 • 1245-1255 Pause
 • 1255-1340 Scenarietrening i grupper
 • 1340-1400 Kaffe
 • 1400-1500 Scenarietrening i grupper + oppsummering og evaluering
 • Ferdighetstrening dag 1: HLR barn, AHLR voksne, traumeundersøkelse, luftveishåndtering og blødning.
 • Scenarietrening dag 2: AHLR barn og voksne, trafikkulykke, scenarietrening med alvorlig syke pasienter

 

 

Kurset arrangeres av Etat for helsetjenester v/Bergen legevakt. 

Kurssted: DnB Solheimsviken, Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen (rett ved Bergen legevakt)

https://www.google.com/search?q=solheimsgaten+7c%2C+5058+BErgen&oq=solheimsgaten+7c%2C+5058+BErgen&aqs=edge..69i57j0i512.10809j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

Kursansvarlig: Eivind Damsgaard