Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen legevakt i Solheimsgaten 9 har et tilrettelagt legevakttilbud for barn som trenger øyeblikkelig hjelp. Her blir barn prioritert på ettermiddags- og kveldstid. 

Om tilbudet til barn på legevakten

Legene som jobber med barn på legevakten er i hovedsak allmennleger som har god erfaring i å vurdere og behandle barn.

Barn som trenger å bli undersøkt nærmere av barnelege, blir henvist videre til Haukeland universitetssjukehus.

Bergen legevakt er døgnåpen. Telefonnummeret er 116117. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Det er også mulig å oppsøke legevaktstasjonene i bydelene i deres åpningstid.

Dersom vurderingen fra lege kan vente til dagtid på en hverdag, oppfordres du til å kontakte egen fastlege.

Undersøkelse og behandling av barn under 16 år er gratis.

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 og Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Kommunen skal sørge for nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom og skade til alle som bor og oppholder seg i kommunen. I dette ligger tilgang på allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet.

Lover

Forskrifter