Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du blir alvorlig skadet eller syk og trenger innleggelse, vil du i de fleste tilfeller bli sendt til sykehus. For enkelte tilstander kan du i stedet bli innlagt på Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) som er en sengepost lokalisert i 3. etasje i Bergen helsehus.

Hvem blir innlagt ved ØHD?

Sengeposten gir tilbud til pasienter over 18 år med:

  • akutt sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse og som ikke kan behandles hjemme.

  • forverring av kjent kronisk sykdom med behov for innleggelse og behandling.

  • psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.

  • behov for palliativ behandling som trenger kortvarig innleggelse.

Ved sengeposten gis observasjon og behandling for pasienter som trenger oppfølging i få dager. Her er leger og sykepleiere døgnet rundt.

Det er fastleger og legevaktleger som kan legge inn pasienter på sengeposten.

Tjenesten er gratis.

ØHD kan også ta imot Covid-19-pasienter og har smitteisolater for å ivareta disse.

Besøkstid og kontaktinfomasjon

Besøkstiden er klokken  17.00 – 20.00, eventuelt etter avtale. Ring 53 03 23 10 for å avtale tid.

Også isolerte pasienter kan få besøk, men kun av en person og i rundt en time. Besøkende må få hjelp til å ta på seg smittevernutstyr.  

Tenk på smittevern

Vi oppfordrer besøkende til å fokusere på smittevernet. Personer med symptomer på luftveissykdom bør ikke komme på besøk. God hånd- og hostehygiene er viktig.  

Legevisitt

09.00-11.00.

Kontaktinformasjon

ØHD holder til i 3. etasje i Bergen helsehus, samme sted som legevakten.
Adresse: Solheimsgaten 9
Telefon: 53 03 23 10

Se egen nettside

Velkommen til oss!  

Lover og retningslinjer

Tjenesten er lovpålagt, jf. Helse-og omsorgstjenesteloven § 3.5- 3. ledd.

Lover