Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du blir alvorlig skadet eller syk og trenger innleggelse, vil du i de fleste tilfeller bli sendt til sykehus. For enkelte tilstander kan du i stedet bli innlagt på Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) som er en sengepost lokalisert i 3. etasje i Bergen helsehus.

Hvem blir innlagt ved ØHD?

Sengeposten gir tilbud til pasienter over 18 år med:

  • akutt sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse og som ikke kan behandles hjemme.

  • forverring av kjent kronisk sykdom med behov for innleggelse og behandling.

  • psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.

  • behov for palliativ behandling som trenger kortvarig innleggelse.

Ved sengeposten gis observasjon og behandling for pasienter som trenger oppfølging i få dager. Her er leger og sykepleiere døgnet rundt.

Det er fastleger og legevaktleger som kan legge inn pasienter på sengeposten.

Tjenesten er gratis.

ØHD kan også ta imot Covid-19-pasienter og har smitteisolater for å ivareta disse.

Besøkstid og kontaktinfomasjon

Besøk i koronasituasjonen

På grunn av smittevernhensyn kan vi ikke ha faste besøkstider i covid-19-perioden, men vi legger til rette for pasientbesøk: 

  • Hver pasient kan ha besøk av én person per dag. 
  • Hvert besøk varer maks en én time.
  • Vi fører besøksprotokoll, i tilfelle vi må drive smittesporing.
  • Ring ØHD på forhånd for å avtale tid: 53 03 23 10

Velkommen til oss! 

Legevisitt

09.00-11.00.

Adresse:

ØHD holder til i 3. etasje i Bergen helsehus, samme sted som legevakten.

Adressen er Solheimsgaten 9. 

Telefon: 53 03 23 10
 

Lover og retningslinjer

Tjenesten er lovpålagt, jf. Helse-og omsorgstjenesteloven § 3.5- 3. ledd.

Lover