Gå tilbake til:
Du er her:

Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) er vedtatt avviklet i sin nåværende form. Koronaklinikken erstatter den eksisterende driften.

 

Dersom du blir alvorlig skadet eller syk og trenger innleggelse, vil du i de fleste tilfeller bli sendt til sykehus. For enkelte tilstander kan du i stedet bli innlagt på Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) som er en sengepost lokalisert i 3. etasje i Bergen helsehus.

Hvem blir innlagt ved ØHD?

Sengeposten gir tilbud til pasienter med:

  • akutt sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse og som ikke kan behandles hjemme.

  • forverrelse av kjent kronisk sykdom med behov for innleggelse og behandling.

  • psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.

  • behov for palliativ behandling som trenger kortvarig innleggelse.

Ved sengeposten gis observasjon og behandling for pasienter som trenger oppfølging i få dager. Her er leger og sykepleiere døgnet rundt.

Det er fastleger og legevaktleger som kan legge inn pasienter på sengeposten.

Tjenesten er gratis.

Besøkstid og kontaktinfomasjon

Besøkstid

Klokken 10.30-12.30 og klokken 17.00-20.00.

Legevisitt

09.00-11.00.

Adresse:

ØHD holder i Bergen helsehus, samme sted som legevakten. Adressen er Solheimsgaten 9. Sengeposten finner du i tredje etasje.

Telefon: 53 03 23 10

Lover og retningslinjer

Tjenesten er lovpålagt, jf. Helse-og omsorgstjenesteloven § 3.5- 3. ledd.

Lover