Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr hjelp og behandling for familier i Bergen som lever med vold. Tilbudet retter seg mot personer som er utsatt for vold, barn som har vært vitne til vold og til personer som selv utøver vold. 

Behandlingstilbudet er et samarbeid med stiftelsen Alternativ til vold (ATV). 

Behandling for deg som er utsatt for vold

ATV tilbyr behandling både individuelt og i grupper for kvinner, menn og barn som har blitt utsatt for vold i familien. Ta direkte kontakt selv, du trenger ikke henvisning fra lege.

Tilbudet retter seg mot personer som fortsatt lever i et voldelig forhold eller har vold i familien, og til personer som tidligere er utsatt for partnervold som trenger hjelp til å bearbeide konsekvensene av volden.

Barn som har opplevd vold hjemme, kan få hjelp til å sette ord på tanker og følelser, og hjelp til å plassere ansvaret for volden på riktig sted. Barn kan få tilbud om samtaler alene, sammen med familiemedlemmer, eller i gruppe med andre barn i samme aldersgruppe. Psykologene som jobber ved ATV vurderer fra sak til sak hvordan de best kan møte barnet det gjelder.

Tjenesten samarbeider med blant annet barnevern, sosialtjeneste, krisesenter og legetjenester.

Se også nettsidene til ATV  eller Bergen kommunes temasider Voldsstopp, med nyttig informasjon om vold i nære relasjoner. 

Behandling for deg som utøver vold

Tilbudet til voldsutøvere er et lavterskeltilbud. Kvinner eller menn som utøver vold mot partner eller barn, kan oppsøke oss direkte. Du trenger ingen henvisning.

Alternativ til vold (ATV) tilbyr både individuell behandling og gruppebehandling.  Voldsutøvernes familier kan også få oppfølging av oss.

Du er velkommen til å kontakte ATV Bergen på telefon 55 60 31 99 (hverdager 08.30-15.30). Alle henvendelser registreres og følges opp, og du vil få en tilbakemelding så snart som mulig. Det er også fullt mulig å kontakte ATV Bergen anonymt.

Se også nettsidene til ATV  eller Bergen kommunes temasider Voldsstopp, med nyttig informasjon om vold i nære relasjoner.