Gå tilbake til:
Du er her:
Er du funksjonshemmet med behov for bistand til de fleste daglige gjøremål, kan du søke ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir din ledsager fri eller rabattert billett til kultur-, idretts- og fritidsopplevelser og til offentlige transportmidler. Selv betaler du ordinær billett, eventuelt honnørbillett.

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig. Hensikten med ordningen er at du skal slippe å betale for ledsageren som du, på grunn av din funksjonshemming, må ha med deg på steder der andre normalt kan gå alene. 

Ledsagerbeviset er gratis og gjelder over hele landet. De fleste tilbydere opplyser om dette med logoen for ledsagerbevis. Her finner du oversikt over steder i Bergen som godtar ledsagerbevis. OBS: Det er opp til den enkelte arrangør å tillate ledsager. I noen tilfeller vil det derfor ikke være mulig å ha med seg ledsager selv om lokalet, for eksempel et kulturhus, vanligvis godtar ledsager på sine egne arrangementer. 

Det er åtte års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene.

Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.

Slik søker du

Alle med bostedsadresse i Bergen kommune kan søke.

Det er Etat for forvaltning som tar imot søknader og utsteder ledsagerbevis. Bruk dette skjemaet og send det til forvaltningsavdelingen i din bydel:

I vurderingen av din søknad skal forvaltningsenheten kun vurdere om du er avhengig av følge.

Ledsagerbevis tildeles uavhengig av søkers økonomi eller livssituasjon. Det som blir vurdert, er kun om du er avhengig av ledsager for å kunne oppsøke opplevelser. 

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. 

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

 

Søknadsskjema for ledsagerbevis