Gå tilbake til:
Du er her:

Er du funksjonshemmet med behov for bistand til de fleste daglige gjøremål, kan du søke ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir din ledsager fri eller rabattert billett til kultur-, idretts- og fritidsopplevelser og til offentlige transportmidler. Selv betaler du ordinær billett, eventuelt honnørbillett.

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig. Hensikten med ordningen er at du skal slippe å betale for ledsageren som du, på grunn av din funksjonshemming, må ha med deg på steder der andre normalt kan gå alene. 

Ledsagerbeviset er gratis og gjelder over hele landet. De fleste tilbydere opplyser om dette med logoen for ledsagerbevis. Her finner du oversikt over steder i Bergen som godtar ledsagerbevis. OBS: Det er opp til den enkelte arrangør å tillate ledsager. I noen tilfeller vil det derfor ikke være mulig å ha med seg ledsager selv om lokalet, for eksempel et kulturhus, vanligvis godtar ledsager på sine egne arrangementer. 

Det er åtte års aldersgrense på å få utstedt ledsagerbevis, ettersom det ikke er ansett som normalt at barn under åtte år går alene.

Du velger selv hvem som skal være ledsageren din. Ledsageren må være fylt 16 år.

Slik søker du

Alle med bostedsadresse i Bergen kommune kan søke.
Bruk søknadsskjemaet som du finner lenger nede på siden.

Søknad om ledsagerbevis sendes til forskjellige enheter, avhengig av hvilken målgruppe du tilhører:
 

Søknad om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet du bor i:

Søknad om tjenester til mennesker med utviklingshemming sendes til:

  • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
    Postboks 7700, 5020 Bergen Tlf. 408 12 053

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes til:

  • Forvaltning barn og unge
    Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes til:

Informasjon om søknad og vedlegg:

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt.  

Ledsagerbevis tildeles uavhengig av søkers økonomi eller livssituasjon. Det som blir vurdert, er om du er avhengig av ledsager for å kunne oppsøke opplevelser. 

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. 

To passfoto må leveres sammen med denne søknaden.

Er ledsagerbeviset gått ut på dato, sendes det gamle ledsagerbeviset sammen med søknaden. Søknadstidspunkt for nytt, er normalt etter at det gamle ledsagerbeviset er gått ut. Eventuelt kan søknaden sendes tidligst 3 uker før det gamle ledsagerbevisets gyldighetsdato.

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

 

Søknadsskjema for ledsagerbevis