Gå tilbake til:
Du er her:

Er du pårørende og har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad.

Hva er omsorgsstønad?

Kommunen skal tilby nødvendig støtte til deg som pårørende. En av tjenestene du kan søke om er omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn). Dette er en økonomisk godtgjørelse til deg som over tid har et særlig tyngende omsorgsarbeid, for eksempel med å gi tilsyn, pleie og omsorg til et familiemedlem.

Kommunen skal vurdere både brukernes og pårørendes behov, og gi et nødvendig og forsvarlig tilbud til den enkelte. Omsorgsstønaden er skattepliktig og gir opptjening av pensjonspoeng.

Hjelpestønad fra NAV

Dersom du fyller kriteriene for både hjelpestønad fra NAV og kommunal omsorgsstønad, skal du anvende hjelpestønad først. Kommunen kan ta hensyn til hjelpestønaden ved tildeling og utmåling av omsorgsstønaden. Dere må derfor søke om hjelpestønad før eller parallelt med søknad om omsorgsstønad.

Hvem kan få omsorgsstønad?

Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid over tid. Kommunen vektlegger blant annet:

 • om du bruker mange timer per måned på omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
 • om omsorgsarbeidet skjer om natten eller gir avbrudd i nattesøvnen
 • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid. 

Slik søker du

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Både den som utfører omsorgsarbeidet og den hjelpetrengende selv kan søke.

Søknad om tjenester til voksne og eldre sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
  Postboks 7700, 5020 Bergen Tlf. 408 18 874

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester