Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker du en aktiv fritid sammen med andre, men trenger hjelp for å få det til på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale vansker? Da kan du søke om støttekontakt.

Hva er støttekontakt?

En støttekontakt er en person som kan være sammen med deg på fritiden. Støttekontakten kan besøke deg hjemme, eller dere kan delta på ulike aktiviteter sammen, som kino, kafé, turer eller arrangementer.

Tilbud om støttekontakt gis vanligvis for noen timer i uken. Alle som jobber som støttekontakt har taushetsplikt. 

Hvem kan få støttekontakt?

Du kan få støttekontakt om du har en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp for å komme deg ut og delta i aktiviteter. Målet er å gi deg mulighet for en meningsfull fritid sammen med andre. Støttekontakt kan gis både som et individuelt tilbud eller som et gruppetilbud.

Kommunen vil sammen med deg finne ut om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende. 

Tjenesten er gratis. Du skal ikke betale for utgifter som støttekontakten har.

Slik søker du

Kontakt  forvaltningsenheten der du bor for å søke om støttekontakt: 

Søknader som gjelder psykisk helse skal sendes til:
Forvaltningsenhet psykisk helse

Du kan få hjelp av andre med søknaden. Husk å legge ved fullmakt.

Vedtak om støttekontakt gjøres av barnevernstjenesten, sosialtjenesten og forvaltningsenhetene. Er du i kontakt med barnevernstjenesten eller sosialtjenesten, kan du ta opp med dem at du ønsker støttekontakt.

Sosialtjenesten fatter vedtak om støttekontakt for personer med rusproblemer. 

Saksbehandling

Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester