Gå tilbake til:
Du er her:

Tolketjenesten i Bergen kommune dekker de fleste språk. Her får du informasjon om hvordan du bestiller oppdrag fra Tolketjenesten.

​​​​​​​Slik bestiller du et oppdrag hos Tolketjenesten

Ring 55 56 79 05, eller send epost tolketjenesten@bergen.kommune.no eller benytt bestillingsskjemaet på våre nettsider.

Oppgi følgende informasjon:

 • Dato, klokkeslett, varighet og detaljerte opplysninger om oppmøtested for oppdraget.
 • Ønsket oppdragstype: oppmøte, telefon, skjerm.
 • Navn og direktenummer til bestiller (for eksempel helsesekretær eller konsulent).
 • Navn og mobilnummer til tolkebruker (for eksempel lege, lærer eller saksbehandler).
 • Møteform (for eksempel enkeltsamtale, møte med flere deltakere, helseundersøkelse eller rettsforhandling).
 • Tema for samtalen (for eksempel svangerskapskontroll, vaksinasjon, stønad, arbeidsformidling, dialogmøter, omsorgsovertakelse eller overbringelse av dødsbudskap).
 • Klientens navn (bruker kalles klient hos Tolketjenesten).

Tips: Send gjerne forberedelsesmateriell i forkant av oppdraget. Dette kan være alt fra nøkkelord og presentasjoner til en tiltalebeslutning (anonymisert).

Endring av oppdrag

Du må så fort som mulig formidle enhver endring i et oppdrag til Tolketjenesten. Husk å oppgi referansenummer eller språk og tidspunkt for oppdraget.

Avbestilling

Skal du avbestille et oppdrag må du gjøre dette senest 24 timer før, eller fredag morgen når det gjelder oppdrag som finner sted eller starter på mandag.
Avbestillinger gjør du primært per epost via tolketjenesten@bergen.kommune.no. Dette sikrer dokumentasjon på at oppdraget er avbestilt. Tolketjenesten har forståelse for at det i visse tilfeller kan være nødvendig å avbestille per telefon. Da ringer du 55 56 79 05 og venter på svar.

Ombooking

Dersom et bestilt oppdrag blir avlyst i siste liten, men tjenestestedet ønsker å benytte seg av tolken til et annet oppdrag i samme tidsrom, må du avklare dette med Tolketjenesten. Tolken kan være behjelpelig med å formidle kontakt med tolkeformidler. Tolketjenesten vil vurdere henvendelsen, men vi tar forbehold om at et oppdrag hos en annen tjeneste kan bli prioritert.   

Pris

Priser for Tolketjenesten fra 1. januar 2019

Timesats for tolking/reiser:

Tolking

 • vanlige arbeidsdager:
  • mellom klokken 06.00 og 17.00                          619,00 kroner. 
  • mellom kl. 17.00 og kl. 21.00                                921,00 kroner.
  • mellom kl. 21.00 og kl. 06.00                               1241,00 kroner.
  • minstesats (1,5 timer)                                              921,00 kroner
 • telefontolking: minstesats (1,5 timer)                     921,00 kroner
 • helge- og høytidsdager, påskeaften og etter klokken 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag             1241,00 kroner

Reise- og ventetid blir fakturert med samme timesats som tolking.

 • Reiseutgifter (kommer i tillegg): 
  • tolking innenfor kommunen: bussutgifter eller eventuelt kilometersats. 
  • tolking utenfor kommunen: dokumentert reiseutgifter og andre utgifter etter kommunens reiseregulativ.

Skriftlig oversettelse (per A4-ark): (300 ord)        1005,00 kroner
Tolking hos advokat, i retten, hos politi og UDI:      832,00 kroner
følger justisdepartementets salærforskrift (per time)

Tolking hos Bergen trafikkstasjon (teoriprøve) per oppdrag: (klienten betaler)
                                                                                                  1276,00 kroner
Prisene er eksklusive moms.

 

Redusert åpningstid i sommer

Fra 1. juli til 31. juli vil ekspedisjonen være betjent klokken 10.00-14.00.

Bestilling av muntlig tolketjeneste