Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av rotte og teksten "ikke mat rottene"

Rotter kan gjøre skade på eiendom og medfører smittefare. Her finner du råd for forebygging av rotter, og noen tiltak du kan gjøre hvis du allerede er plaget med rotter. Eier eller bruker av eiendom og bygning har ansvar for forebygging og utrydding av skadedyr. Dette står i skadedyrforskriften.

Slik forebygger du rotter

Ved å følge noen enkle råd kan du bidra til å bekjempe rotter i Bergen.

Dersom det oppstår et stort rotteproblem, skyldes det at dyrene har rikelig tilgang på mat og skjul. Slik kan du forebygge:

 • Fjerne søppel og matrester inne og ute.

 • Rydde eiendommen for skjulesteder.

 • Søppelbeholdere må være tette.

 • Matkompost må være tett.

 • Mating av fugler eller husdyr må ikke gi næring til rottene.

 • Ikke hell matrester i avløpet.

 • Se over tetninger der rør og kanaler går gjennom grunnmur.

 • Tett igjen hull i bygninger.

 • Utvendige ventiler, glugger og andre åpninger skal ha netting.

 • Høyt gress og busker tett inntil bygninger bør holdes nede eller fjernes.

 • Ved og materialer bør lagres forsvarlig.

 • Nedfallsfrukt bør fjernes fra bakken.

Enkelte tilfeller av skadedyr kan du klage på til Bergen kommune  - klikk her for å lese mer.

Tiltak for å utrydde rotter

Rotter kan utryddes ved hjelp av gift eller feller.

Skadedyr kan ødelegge store materielle verdier og kan representere en smittefare. Der det er registrert forekomst av rotter, har eier eller bruker av eiendom og bygning plikt til å iverksette tiltak for å utrydde rottene.

Enkelte tilfeller av skadedyr kan du klage på til Bergen kommune  - klikk her for å lese mer.

Skadedyrbekjempelse ved hjelp av gift eller feller er bare den nest beste løsningen. Det mest effektive er å fjerne eksistensgrunnlaget for rottene.

Feller

For privatpersoner vil klappfellen være et godt tiltak for å bekjempe rotter. Klappfeller settes langs vegger, under skap og på hyller de stedene der man har funnet ut at dyrene ferdes.

Plassér fellene slik at utløsermekanismen vender inn mot veggen. Feller bør også plasseres høyt oppe siden rottene kan klatre. Ofte vil det lønne seg å sette opp to feller ved siden av hverandre. Det finnes også elektroniske feller, men sørg for at det da er effektive typer som benyttes.

Limfeller er ikke tillatt.

Rottegift

Kjemisk kontroll ved bruk av rottegift kan være effektivt. Problemet med giftbruk er risikoen for forgiftninger av andre dyr, fugler og mennesker, samt at døde dyr ofte blir liggende under gulv og inni vegger der de forårsaker luktproblemer.

Privatpersoner har kun lov til å bruke gift mot mus, kun innendørs og kun i åtestasjoner. Gift mot rotter kan kun brukes av profesjonelle brukere.

Du kan lese mer om dette i Miljødirektoratets faktaark Salg og bruk av muse- og rottegift.

Finne skadedyrfirma

Kun godkjente skadedyrbekjempere har rett til å planlegge og utføre ervervsmessig (kommersiell) skadedyrbekjempelse. På Folkehelseinstituttets nettsider ligger en liste over godkjente skadedyrbekjempere og i hvilket firma disse jobber.

Regelverk

På den enkelte eiendom er det eier eller bruker av bygning som har ansvar for forebygging og utrydding av skadedyr etter forskrift om skadedyrbekjempelse, §2-1 og § 2-2 .

Enkelte tilfeller av skadedyr kan du klage på til Bergen kommune  - klikk her for å lese mer.